Boletim de 17 de Dezembro de 2017
Meeleven_2017_12_17 nº 1597

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1597

17 / 12 / 2017  

Nederlands

 

Visje

Ken je het visje als symbool? Het is een christelijk symbool, dat betekent: Jezus Christus, Gods Zoon, Zaligmaker.

In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, worden deze zelfde namen een beetje anders geschreven, en beginnen met letters, die samen het woord ICHTHUS vormen, dat in dezelfde Griekse taal betekent: VIS. Zo ontstond dit christelijke symbool. In de tijd waarin dit symbool voor het eerst werd gebruikt, werden de christenen vervolgd, alleen maar omdat ze christen waren. Ze verscholen zich in de catacomben van de stad Rome, en lieten dit symbool achter op de plaatsen waar ze langs kwamen, en zo diende het als een teken voor hun geloofsgenoten. Dit symbool bestaat dus al ongeveer 1900 jaren!

Vandaag de dag kijken we onze geestelijke vijand in de ogen. Om ons in de strijd te helpen, hebben we het Woord van God, en ook nog veel bemoediging die daarop gebaseerd is. De christelijke gezegden, gebaseerd op het Woord van God, die vaak kort en krachtig zijn, kunnen ons helpen in ons dagelijks leven met God. Enkele van die gezegden komen op internet voorbij, of verschijnen in tijdschriften, ondertekend door: visje.

Voor hen die door beproeving en aanvechting gaan, is er bijvoorbeeld dit ‘visje’: als de boze op de deur van je hart klopt, laat dan Jezus open doen!

De betekenis is direct duidelijk. Kijk naar Jezus, en volg zijn manier om op de beproeving te antwoorden.

Voor mensen die zouden kunnen twijfelen aan de waarheid van God, dat Hij bestaat, en leeft, en onze smekingen hoort, is er dit ‘visje’: God bestaat. Ik heb vandaag nog met Hem gesproken!

Maar, voor ons allen is dit gezegde nuttig: U en ik, wij, hebben we al ons voordeel behaald met de wonderlijke waarheid, dat God vandaag wil luisteren? Dat Hij alle tijd van de wereld heeft?  Heb je vandaag al met Hem gesproken?                                                     Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Joh 1.6-8

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

In de dienst op zondagmorgen zal de bevestiging van pr. Raul Sietsma plaatsvinden. Voorgangers zijn pr. Libório en pr. Raul. De teksten voor de preek zijn 1Joh 1.6-8,19-22 en 1Cor 2.6-16.

In de avonddienst vieren we het Kinderkerstfeest. We bedanken de leidsters van de Zondagsschool voor de voorbereiding en organisatie van deze dienst.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Marcos de Geus en Ângela Betenheuser, onder behandeling.

- Rosina Biersteker, opgenomen in het ziekenhuis.

- Pastor Raul en echtgenote Madeline. Dat God hun werk in ons midden zegene.

- Het project Ponta Grossa.

- Br. Jacques de Best e zr. Ankie van der Meer, op reis voor het project Epafras.

 

Project Ponta Grossa

Deze zondag (17/12) om 16u, zal de dienst van inwijding van het kerkgebouw in Ponta Grossa gehouden worden. Het adres is Rua Evaristo da Veiga, bairro Vilela, Ponta Grossa. Tijdens de dienst zal er een collecte gehouden worden voor de kosten van de bouw.

Allen hartelijk welkom!

 

Overplaatsingen

De kerkenraad deelt mee dat LINAI MOURA DOMINGUES, ÉLICA NAFIS DOMINGUES en GIDEONI TAFNES DOMINGUES, overgegaan zijn naar de Igreja do Nazareno Central de Campinas, SP. We wensen hen Gods zegen in deze kerk.

 

Van de Kerkenraad

De Kerkenraad deelt mee dat de volgende mensen gekozen zijn binnen de kerkenraad.

Voorzitter oud. Reinder Jacobi en vice-voorziter oud. Paulo Los. Oud. Ediméia Buist blijft secretaresse en diaken Cornelis Kuipers penningmeester.

De wijken zijn aldus verdeeld:

Wijk 1 – Oud. Willemina de Geus.

Wijk 2 – Oud. Pleun Voorsluys

Wijk 3 – Oud. Maurício Greidanus

Wijk 4 – Oud. Leendert Aardoom

Wijk 5 – Oud. Wilant van den Boogaard

Wijk 6A – Oud. Reinder Jacobi

Wijk 6B – Oud. Ediméia Buist

Wijk 7 – Oud. João Dykstra (Chanco)

Wijk 8 – Oud. Paulo Los

Jeugdouderling – Geraldo Slob

Ouderling voor de Zending – Roberto Verschoor.

Verantwoordelijkheid en huisbezoek:

Pr. Raul Sietsma - Wijken 2, 4, 6, 8.

Pr. Libório Kissmann - Wijken 1, 3, 5, 7.

We wensen jullie een gezegend en gelukkig Kerstfeest!

 

Kerstserenade voor de ouderen (22/12, na de zangdienst)

Vanwege de toename van het aantal leden ouder dan 65 jaar, heeft de kerkenraad besloten om de leeftijd van hen die de kerstserenade ontvangen te verhogen naar 75 jaar. Dus, dit jaar met Kerst zullen de jongeren dit besluit opvolgen. De zieken blijven op de lijst staan. We wensen allen een gezegend Advent en Kerst.

 

Lar Aurora

Vanwege de positieve reactie van verschillende mensen die lid geworden zijn van Lar Aurora, is er besloten de termijn dat leden aangenomen worden die ouder zijn dan 55 jaar te verlengen tot 31/12/2017. Na deze datum wordt deze regel veranderd zoals besloten op de laatste ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luíza Meytre of bij Explendor Assessoria Contábil.

 

Dankbetuiging

Broeders en zusters, ik dank God en jullie allen voor de steun bij het werk van de Ministério Árabe Cristão: 
a) Voor de gelegenheid om jullie hierover te vertellen op zondag 26 november. b) Voor de collecte.

c) En in het bijzonder voor jullie gebeden.

Pr. Auke Ricardo van der Meer. 

aukervdm@yahoo.com.br

 

Uitnodiging Verjaardag

4 januari 2018 DV hoop ik mijn 90ste jaar te vieren. Graag wil ik julli uitnodigen om samen met mij koffie te drinken in Elim, vanaf 15.00 uur.

Wennie Aardoom Dijkstra

 Voor Lar Aurora.

 

Diensten in december:

17/12 – 10u – Bevestiging pr. Raul Sietsma

17/12 – 16u – Inwijding kerkgebouw IER Ponta Grossa

17/12 – 19.30u – Kinderkerstfeest

22/12 – 19.30u – Kerstzangdienst

24/12 – 10u – Portugees

24/12 – 19.30 – is er geen dienst

25/12 – 10u – Kerst

31/12 – 10u – Portugees

31/12 – 19.30u – Oudjaar

01/01 – 10u – Nieuwjaar

 

Bijbellezingen

17/12 M Netty van Westerin

24/12 M Joemar Schelesky   

25/12 M Bauke Dijkstra

31/12 M Roselin de Best      

31/12 A Paula Zijlstra

 

Oppas

17/12 Diona, Beatriz, Mariana, Rafaela

24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine

25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

 

Bloemen in de kerk

17/12   Noeli Aardoom

24 e 25/12 Maike Dijkstra

31/12 e 01/01  Iolande Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Edimeia Buist

4de (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –  Leo Aardoom

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           17/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

16 u                 Inwijding kerkgebouw IER Ponta Grossa

19.30 u            Kinderkerstfeest

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Diaconie

Dinsdag          19/12

20 u                 Koor Excelsior

Woensdag       20/12

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     21/12

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            22/12

19.30 u            Kerstzangdienst

Zondag           24/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmnn

                        Collecte – Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.