Boletim de 10 de Dezembro de 2017
Meeleven_2017_12_03 nº 1596

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1596

10 / 12 / 2017  

Nederlands

 

Waarom Jezus gekomen is

God, de Schepper van het heelal, belichaamde zichzelf als mens in de armoede van een familie van ambachtslieden. Hij, de Koning der Koningen en Heer der Heren, bracht zijn eerste nacht door in een kribbe waar de koeien aten. Hij verliet de glorie van de hemel en verhuisde naar onze aardse buurt.

In Jezus Christus werd God het embryo van een cel en bevruchtte de baarmoeder van Maria. Hij werd helemaal mens, net als wij. Zo menselijk, dat Hij werd geboren en opgroeide omringd door troggen, timmermanswerkplaatsen, woest land en begraafplaatsen. Hij liep en leerde langs de wegen die naar de meest arme, onherbergzame en verachte plaatsen van Judea en Samaria leiden. Hij sprak, leerde, troostte, waarschuwde en genas de verachte, gemarginaliseerde, vreemdelingen, vrouwen, melaatsen en al diegenen die de joodse samenleving het meest verachtte.

De plaatsen waar Hij langskwam en de mensen met wie Hij omging, laten ons zien dat niemand uitgesloten is van Zijn genade, want Hij ging naar de grenzen van menselijke ellende om verlossing te brengen.   En dezen, de ellendigen, de armen van de aarde zijn, in Hem, de armen van God, die Hij opzocht, want Hij houdt ervan om bij hen te zijn die Hij liefheeft!

De adventstijd is voor ons de kostbaarste tijd om na te denken over wat er echt toe doet als we onszelf christenen noemen, kleine christussen. De komst van Christus heeft ons redding gebracht, maar ook de noodzaak om te lopen waar Hij heeft gelopen, om te spreken met wie Hij heeft gesproken en vooral om lief te hebben wie Hij liefheeft. (MAMP)

 

Met het oog op de kerk

Johannes de Doper predikte en zei: "Na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest". Marcus 1.7,8

De genade en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst met Heilig Avondmaal gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is 2 Pe 3.8-18. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora, waarin pr. Raul Sietsma voorgaat.

De avonddienst met Heilig Avondmaal is in het Nederlands en pr. Raul Sietsma gaat hierin voor. 

Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie geleid door pr. Libório Kissmann.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- de zieken onder behandeling: Marcos de Geus, Rosina Biersteker, Ângela Betenheuser.

- Renata Harms, herstellend van een operatie.

 

Overplaatsingen

De Kerkenraad heeft de attestaties ontvangen van:

- ROELOF SIETSMA en MADELINE AQUILINA SIETSMA SILLÉ, van de GKV te Zaltbommel, Nederland.

- ANDERSON MAYER NAHORNE, van de IELB van Bairro Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa.

We groeten deze broeders en zuster en wensen hen Gods zegen in ons midden.

CLAUDIO en MÔNICA R. P. DYJKSTRA, met hun kinderen LOLKE en NICOLAS, zijn overgegaan naar de Igreja Presbiteriana de Mocambinho, MG. We wensen hen Gods zegen in deze gemeente.

 

Kerstviering Jong van Hart en vrouwenverenigingen

A.s. donderdag, 14/12, om 17u, zal de kerstviering van Jong van Hart en de vrouwenverenigingen Dorcas en Ora et Labora gehouden worden. In Aroma (bij Supermercado Rickli).

 

Kerstserenade voor de ouderen

Vanwege de toename van het aantal leden ouder dan 65 jaar, heeft de kerkenraad besloten om de leeftijd van hen die de kerstserenade ontvangen te verhogen naar 75 jaar. Dus, dit jaar met Kerst zullen de jongeren dit besluit opvolgen. De zieken blijven op de lijst staan. We wensen allen een gezegend Advent en Kerst.

 

Reizen voor Epafras

Jacques de Best en Antonia van der Meer zijn geroepen om Nederlandse gevangenen in Brazilië te dienen. Van 29 november t/m 2 december hebben zij, samen met andere vrijwilligers uit Zuid Amerika, deelgenomen aan een opleiding aangeboden door de Stichting Epafras, in São Paulo. Het waren leerzame dagen, en de opleiding gaat door op afstand. Nu, 10 december, reizen ze opnieuw om Nederlanders in verschillende gevangenissen te bezoeken, zij in 4 gevangenissen in de staat São Paulo en hij in gevangenissen in Rio, Noordoosten en Belém. Het is belangrijk werk, de gevangenen hebben een bezoek nodig, iemand die naar hen luistert, waar ze zich kunnen uiten in hun moedertaal, en ook om hen een boodschap van bemoediging en hoop te brengen. We hebben jullie gebed nodig.

 

Lar Aurora

Vanwege de positieve reactie van verschillende mensen die lid geworden zijn van Lar Aurora, is er besloten de termijn dat leden aangenomen worden die ouder zijn dan 55 jaar te verlengen tot 31/12/2017. Na deze datum wordt deze regel veranderd zoals besloten op de laatste ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luíza Meytre of bij Explendor Assessoria Contábil.

 

Diensten in december:

10/12 – 10u – Port. - Heilig Avondmaal

10/12 – 10u – Ned. Lar Aurora – Heilig Avondmaal

10/12 – 19.30u – Ned. - Heilig Avondmaal

17/12 – 10u – Bevestiging pr. Raul Sietsma

17/12 – 16u – Inwijding kerkgebouw IER Ponta Grossa

17/12 – 19.30u – Kinderkerstfeest

22/12 – 19.30u – Kerstzangdienst

24/12 – 10u – Portugees

24/12 – 19.30 – is er geen dienst

25/12 – 10u – Kerst

31/12 – 10u – Portugees

31/12 – 19.30u – Oudjaar

01/01 – 10u - Nieuwjaar

 

Bijbellezingen

10/12 M Ellen Dijkinga         

10/12 A Henrique Harms

17/12 M Netty van Westerin

24/12 M Joemar Schelesky   

25/12 M Bauke Dijkstra

31/12 M Roselin de Best      

31/12 A Paula Zijlstra

 

Oppas

10/12 Franscielly, Jaqueline, Marianne, Wendy

17/12 Diona, Beatriz, Mariana, Rafaela

24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine

25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

 

Bloemen in de kerk

10/12  Nelly Dijkinga

17/12   Noeli Aardoom

24 e 25/12 Maike Dijkstra

31/12 e 01/01  Iolande Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra 

2de (Bijbelstudie) – Edimeia Buist

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           10/12

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          12/12

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       13/12

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     14/12

17 u                 Kerstviering Jong van Hart en vrouwenverenigingen

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           17/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

16 u                 Inwijding kerkgebouw IER Ponta Grossa

19.30 u            Kinderkerstfeest

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.