Boletim de 03 de Dezembro de 2017
Meeleven_2017_12_03 nº 1595

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1595

03 / 12 / 2017  

Nederlands

 

Alles in orde!

Het gebeurde dat een student vergat om een geleend boek terug te brengen naar de bibliotheek op de afgesproken dag. Dit impliceerde in een dagelijkse boete. Bij het afgeven, twintig dagen te laat, probeerde hij nog steeds een goed excuus te vinden om de boete te vermijden. Maar hij had geen argumenten! Stil gaf hij het boek aan de    bibliothecaris. Ze keek hem aan, bemerkte de achterstand, sorteerde de gegevens in haar dossier en zei: “Alles in orde. Let alleen op om het niet opnieuw te vergeten, goed?!” Wat een opluchting voor die student! De schuld was buiten beschouwing gelaten. Hij was vrij. Hij kreeg een gunst zonder het te verdienen.

De apostel Paulus citeert David: "Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen". (Rm 4.7,8) – ZALIG, en we kunnen erbij zetten: VOL VAN HOOP, klampen we ons vast aan de belofte dat Hij barmhartig is en door zijn genade ons vergeeft zonder dat we dat verdienen. In het aangezicht van onze schuld tegenover God, waarvan de betaling met ons leven zou moeten worden gedaan, lossen excuses niets op. De oplossing is, stil, in nederigheid, te geloven in wat Christus voor ons heeft gedaan. Door Hem zegt de Vader ons: "Het is in orde!"

Die schuld van het boek, waarvan de student vrij was, heeft niemand iets gekost. De bibliothecaris heeft het niet met haar geld betaald. Ze heeft het gewoon genegeerd, gelaten voor wat het was. De schuld voor onze zonden is niet zomaar vergeten. Ze is betaald! De genadige vergeving van God kostte het leven van zijn enige Zoon. Hij heeft alles alleen uit liefde gedaan opdat wij het eeuwige leven zullen hebben. Dit is goddelijke vergeving. Vanwege Christus is “alles in orde!”

Het is Adventstijd! Het is tijd om te overdenken en God te danken dat Hij ons Jezus gestuurd heeft.

 

Met het oog op de kerk

"Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?", Simon Petrus antwoordde en zeide: “Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God!" Mat 16.15,16

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Rt 1.6-17.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Jes 64.1-9.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.

- De jongeren die openbare geloofsbelijdenis doen.

 

Bijdrage Dankdag

Wie zijn bijdrage voor dankdag nog wil geven kan het in een enveloppe in de collectezak doen of op een van de rekeningen van de kerk storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Batavo – c/c 25025.

 

Lar Aurora

Vanwege de positieve reactie van verschillende mensen die lid geworden zijn van Lar Aurora, is er besloten de termijn dat leden aangenomen worden die ouder zijn dan 55 jaar te verlengen tot 31/12/2017. Na deze datum wordt deze regel veranderd zoals besloten op de laatste ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luíza Meytre of bij Explendor Assessoria Contábil.

 

 

 

 

Diensten in december:

03/12 – 10u – Openbare Geloofsbelijdenis

03/12 – 19.30u – Portugees

10/12 – 10u – Port. - Heilig Avondmaal

10/12 – 19.30u – Ned. - Heilig Avondmaal

17/12 – 10u – Bevestiging pr. Raul Sietsma

17/12 – 19.30u – Kinderkerstfeest

22/12 – 19.30u – Kerstzangdienst

24/12 – 10u – Portugees

24/12 – 19.30 – is er geen dienst

25/12 – 10u – Kerst

31/12 – 10u – Portugees

31/12 – 19.30u – Oudjaar

01/01 – 10u - Nieuwjaar

 

Bijbellezingen

03/12 A Marianne Dijkstra

10/12 M Ellen Dijkinga

10/12 A Henrique Harms

17/12 M Netty van Westering

24/12 M Joemar Schelesky

25/12 M Bauke Dijkstra

31/12 M Roselin de Best

31/12 A Paula Zijlstra

 

Oppas

03/12 Sara, Minie, Miriam, Nadja

10/12 Franscielly, Jaqueline, Marianne, Wendy

17/12 Diona, Beatriz, Mariana, Rafaela

24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine

25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

 

Bloemen in de kerk

03/12   Marjon Voorsluys

10/12  Nelly Dijkinga

17/12   Noeli Aardoom

24 e 25/12 Maike Dijkstra

31/12 e 01/01  Iolande Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Edimeia Buist 

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) – Leo Aardoom

4de (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys

5de (Ontvangst) –  Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           03/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William 

                        Collecte: Kerk

Maandag        04/12

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          05/12

15 u                 Senior Dans

Woensdag       06/12

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     07/12

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zondag           10/12

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie -

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.