Boletim de 26 de Novembro de 2017
Meeleven_2017_11_26 nº 1594

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1594

26 / 11 / 2017  

Nederlands

 

“En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.”

Openbaring 21:22

De geschiedenis die God met mensen gaat, loopt uit op een stad met een ontelbaar aantal inwoners. Mannen en vrouwen, jong en oud, uit alle hoeken van de wereld zullen er in vrede samenleven. Er is een huis voor iedereen!

Opvallend genoeg ontbreekt er echter een huis voor God. Het nieuwe Jeruzalem is een stad zonder tempel... Wil dat nu zeggen dat we in Gods grote toekomst Hem zelf niet tegenkomen? Woont Hij zelf toch liever buiten deze stad? Nee, integendeel! Maar zo’n tempel is veel te beperkend. Zelfs al zou God de deuren van zijn huis wijd open zetten, het zou dringen blijven om Hem werkelijk te kunnen ontmoeten. Daarom zet God niet maar de deuren open, Hij komt zelf zijn huis uit en verklaart de hele stad zijn woning. Overal komt Hij binnen, heel persoonlijk bij iedereen, en bij iedereen tegelijkertijd. Want, ja, Hij is God.

De Almachtige woont bij ieder in, dat is het geheim van het nieuwe Jeruzalem. Daar heeft het Lam – Jezus Christus die zichzelf gaf om voor ons een plekje bij de Vader mogelijk te maken – voor gezorgd.

Jouw toekomst?

 

Met het oog op de kerk

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Auke van der Meer. De teksten voor de preek zijn Hand. 1.8; 2.5-11 en Mat 25. 31-46.

De avonddienst is in het Nederlands en voorganger is pr. Roberto Verburg, van de IER Castrolanda. De tekst voor de preek is Jona 3. We bedanken pr. Roberto en wensen hem Gods zegen over zijn werk.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.

- Br. Joost Boot, die geneest van een operatie.

 

Openbare geloofsbelijdenis

Op 3 december, in de morgendienst, is er openbare geloofsbelijdenis. Indiens er geen gegronde bezwaren ingebracht worden tegen een van deze broeders en zusters, zullen zij hun geloof belijden. Hun namen zijn: Andrey Phillipe Dijkinga, Bruna Los, Dannylo Henrique Goolkate, Dennis Jan Dijkinga, Felipe Henrique Dijkinga, Hendrik Albert Barkema, Juliana Eliza Dijkstra, Kevin de Geus Goolkate, Leon Kristian Slob, Leonardo Cornélio Kuipers, Lorena Adelina Greidanus, Mark Laurens Barkema, Milena Karena Slob, Nathália Kuipers, Nick Jacobi, Nicole Cristiny Los, Rafael Arthur Serpa, Renato van den Boogaard, Roberto Henrique Harms en Saymon Bernardo van Santen. Dat God de voorbereiding van deze jongeren zegene.

 

Agenda Kerkenraad

Op donderdag, 30/11, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in december. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Edimeia Buist of João Dykstra.

 

Bijdrage Dankdag

Wie zijn bijdrage voor dankdag nog wil geven kan het in een enveloppe in de collectezak doen of op een van de rekeningen van de kerk storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Batavo – c/c 25025.

 

Diensten in december:

03/12 – 10u – Openbare Geloofsbelijdenis

03/12 – 19.30u – Portugees

10/12 – 10u – Port. - Heilig Avondmaal

10/12 – 19.30u – Ned. - Heilig Avondmaal

17/12 – 10u – Bevestiging pr. Raul Sietsma

17/12 – 19.30u – Kinderkerstfeest

22/12 – 19.30u – Kerstzangdienst

24/12 – 10u – Portugees

24/12 – 19.30 – is er geen dienst

25/12 – 10u – Kerst

31/12 – 10u – Portugees

31/12 – 19.30u – Oudjaar

01/01 – 10u - Nieuwjaar

 

In december feliciteren we:

02-12-1942          Douwtje de Geus

09-12-1943     Triensje de Geus

11-12-1942          Luiza Meytre

13-12-1942          Haroldo de Geus

18-12-1945     Egbert van Westering

19-12-1952     Elizabeth Bösmuller

20-12-1941          Johny Los

23-12-1948     Marilene Los

24-12-1951     Leonardo Christiano Aardoom

25-12-1943     Willy Los

29-12-1949     Chris de Geus

Een mooie dag toegewenst!

 

Bijbellezingen

26/11 M Maike Dijkstra

26/11 A Nelly Jacobi

03/12 A Marianne Dijkstra

10/12 M Ellen Dijkinga

10/12 A Henrique Harms

17/12 M Netty van Westering

24/12 M Joemar Schelesky

25/12 M Bauke Dijkstra

31/12 M Roselin de Best

31/12 A Paula Zijlstra

 

Oppas

26/11  Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

03/12 Sara, Minie, Miriam, Nadja

10/12 Franscielly, Jaqueline, Marianne, Wendy

17/12 Diona, Beatriz, Mariana, Rafaela

24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine

25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

 

Bloemen in de kerk

26/11  Geralda Dijkstra

03/12   Marjon Voorsluys

10/12  Nelly Dijkinga

17/12   Noeli Aardoom

24 e 25/12 Maike Dijkstra

31/12 e 01/01  Iolande Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) – Pleun Voorsluys

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) –  Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           26/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Auke van der Meer

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst– Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr.  William da Cruz

            Collecte morgendienst: Ministério Árabe Cristão

                        Collecte avonddienst: Kerk

Dinsdag          28/11

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       29/11

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     30/11

08 u                 Agenda Kerkenraad

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           03/12

10 u                 Port. Dienst - Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.