Boletim de 19 de Novembro de 2017
Meeleven_2017_11_19 nº 1953

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1593

19 / 11 / 2017  

Nederlands

 

Ministério Árabe Cristão – verkondigt het evangelie aan vluchtelingen en probeert de kerk tot deze missie op te wekken.

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”. Mat.24.14.
Er bestaan 65 miljoen vluchtelingen vandaag. Een van de minst geëvangeliseerde segmenten in Brazilië zijn 300.000 immigranten uit 116 landen.  In Paraná wonen 13.883 immigranten, een deel daarvan komt van de onderontwikkelde landen, op zoek naar werk en betere levensomstandigheden. In 27 steden in Paraná exporteren 30 slachterijen kippenvlees naar Arabische landen. Aangezien de moslims alleen vlees mogen eten dat door moslims is afgeslacht, werden islamitische vluchtelingen uit Azië en Afrika tewerkgesteld voor deze slachting. Een van deze is Brazil Foods in Carambeí waar 60 moslims werken. God heeft gehandeld in de geografie van de volkeren van de wereld en bracht Arabieren en moslims van de minder geëvangeliseerde volken om onze buren te zijn –  ER IS VAST EN ZEKER EEN DOEL IN DIT ALLES.

De Heer gebiedt ons om het evangelie aan alle volken te verkondigen, vooral waar er geen getuigenis is. Tegenwoordig zijn er 16.000 mensen, etnische groepen, 7.000 met minder dan 2% van de evangelicals en 3.000 volken waar geen kerken, gelovigen, zendelingen zijn en niemand die gericht is op het bereiken van hen.

Jezus zei dat het Evangelie van het Koninkrijk zal worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken en dat dan het einde zal komen. Minder dan 3% van de evangelische christelijke missionaire kracht werkt met onbereikte mensen, we moeten ze bereiken. In dankbaarheid voor de Grote verlossing, laten we de gelegenheid aangrijpen om samen te werken in de Zending, door de vluchtelingen die in Carambeí komen werken met liefde te verwelkomen.

Mensen die de Heer naar Carambeí bracht. De meesten van hen zijn de minst bereikte mensen in de wereld, zonder getuigenis van het evangelie.  “Hoe zullen zij dan Hem aaroepen van wie ze niet gehoord hebben en hoe horen zonder prediker”. De meesten hadden geen mogelijkheid om het Evangelie te kennen, omdat er niemand was om het hen te verkondigen, er zijn bijna geen evangelische christenen, en er is beperking, om te geloven, om te volgen en om van Jezus te getuigen.

Dit is een van de minder geëvangeliseerde segmenten in Brazilië en in de wereld. Een van de strategische segmenten. Een van de te overwinnen grenzen. Een kans om deel te nemen aan Gods plan. En jij blijft stil staan?                                    ARM

 

Met het oog op de kerk

“Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.” Fp 4.8.

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

De voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Fp 4.6-20.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório. Wijk 5 helpt met de liturgie. Het thema is: “De Gaven van God.”

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling.

- De jongeren die vestibular doen.

- De ambtsdragers die bevestigd worden en zij die uit de kerkenraad gaan.

- De voorbereidingen voor de reis van pr. Roel Sietsma en zijn vrouw Madelien.

 

Pr. Roel en echtgenote Madelien Sietsma

We bereiden ons voor op de komst van het gezin Sietsma. Het zal zijn op 29 november. Pr. Roel Sietsma komt van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – GKV. Hij heeft als zendingspredikant gewerkt hier in Brazilië: 3 jaar in Maceió en 5 jaar in Curitiba. Hij spreekt dus Portugees. We vragen Gods zegen over de familie, het afscheid in Nederland en de reis naar Brazilië.

 

Openbare geloofsbelijdenis

Op 3 december, in de morgendienst, is er dienst met openbare geloofsbelijdenis. Indiens er geen gegronde bezwaren ingebracht worden tegen een van deze broeders en zusters, zullen zij hun geloof belijden. Hun namen zijn: Andrey Phillipe Dijkinga, Bruna Los, Dannylo Henrique Goolkate, Dennis Jan Dijkinga, Felipe Henrique Dijkinga, Hendrik Albert Barkema, Juliana Eliza Dijkstra, Kevin de Geus Goolkate, Leon Kristian Slob, Leonardo Cornélio Kuipers, Lorena Adelina Greidanus, Mark Laurens Barkema, Milena Karena Slob, Nathália Kuipers, Nick Jacobi, Nicole Cristiny Los, Rafael Arthur Serpa, Renato van den Boogaard, Roberto Henrique Harms en Saymon Bernardo van Santen. Dat God de voorbereiding van deze jongeren zegene.

 

Bijdrage Dankdag

Wie zijn bijdrage voor dankdag nog wil geven kan het in een enveloppe in de collectezak doen of op een van de rekeningen van de kerk te storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Batavo – c/c 25025.

 

Kerstkaarten

Op de tafel bij de ingang van de kerk staat een doos met kerstkaarten a R$ 5,00 elk. We vragen aan hen die ze willen kopen om het geld in het bijbehorende doosje te doen. De opbrengst is voor de aankoop van Bijbels.

 

Bijbellezingen

19/11 M Elizabeth Ramos

26/11 M Maike Dijkstra

26/11 N Nelly Jacobi

 

Oppas

19/11  Sheila, Monik, Noeli, Renata S.

26/11  Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

 

Bloemen in de kerk

19/11  Jacoba de Rooy

26/11  Geralda Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) -  Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) - Fritz Nolte  

5de (Ontvangst) –  Paulo Los  

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           19/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Jacques de Best

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van wijk 5 – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        20/11

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Dinsdag          21/11

13.30 u            Catechisaties

Woensdag       22/11

19 u                 Repetitie Natal no Parque

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     23/11

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         25/11

19 u                 Catechisaties

Zondag           26/11

09.30 u            Port. Dienst – Pr. Auke van der Meer

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

            Collecte ’s morgens – Ministério Árabe Cristão

                        Collecte ’s avonds - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.