Boletim de 12 de Novembro de 2017
Meeleven_2017_11_12 nº 1592

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1592

12 / 11 / 2017  

Nederlands

 

Openbare Geloofsbelijdenis

We beleven veelbelovende dagen in onze kerk, want twintig jonge catechisanten hopen hun openbare belijdenis te doen. De betekenis van het geloof belijden heeft te maken met het in het openbaar verklaren van je religieuze keuze door de inhoud van je geloof te benadrukken. Al deze catechisanten zijn als kind gedoopt, door een geloofsdaad van hun ouders. Er is een verbond gesloten tussen de ouders/verzorgers van het kind en de Here God. Als vruchten van dit verbond, nemen bewuste en verantwoordelijke jongeren nu hun eigen toewijding aan Christus aan door belijdende leden van de kerk te worden. Niet door familie, sociale of religieuze oplegging, maar als een vrije en bewuste beslissing.

Het is tijd voor blijdschap, van de oogst van de goede vruchten, gegroeid door de zorg die de ouders/verzorgers gehad hebben door “de knaap volgens de eis van zijn weg” te onderwijzen; maar vóór alles en meer dan alle menselijke zorg, was er de zorg van de God van het verbond, in het verschaffen van de verlichting door de Heilige Geest aan de ouders/verzorgers alsook aan het kind terwijl het zich ontwikkelde als persoon.

Het is een tijd van vreugde voor de kerk die zorgt voor een gezonde omgeving van geestelijke ontwikkeling voor de ouders/verzorgers en voor de kinderen die het brood uit de hemel ontvangen dat voor het eeuwige leven voedt.

Als onderdeel van dit heilige verbond, vernieuwd tegenover de Heer van het leven, staat een nieuwe generatie op, die zich bewust moet zijn van hun rechten en plichten, opdat God verheerlijkt en hun leven gezegend wordt.

Het is aan eenieder van ons, leden van het lichaam van Christus, de Kerk, om deze nieuwe leden in liefde en wijsheid te dragen, zodat zij vrucht kunnen dragen in goede werken en, in hun tijd en roeping, zoals God het wil, hun kleine kinderen aan de Heer te wijden, als zaden van geloof, om te gedijen in de eeuwigheid.                                                                                WNC

 

Met het oog op de kerk

"Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” Mat 5.14

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Mat 5.13-16, met het thema: “De glimworm”.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is ev. Ezequiel de Carvalho. We danken hem voor zijn hulp en wensen hem Gods zegen over zijn werk, gezin en kerk.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Marcos de Geus, Rosina Biersteker, Ângela Betenheuser en Thiago de Geus onder behandeling.

- Margareth Dijkstra, in het ziekenhuis. Als iemand haar wil bezoeken, neem dan eerst contact op met iemand van haar familie om te weten of ze bezoek kan ontvangen. Dit op doktersadvies.

- De kinderen die gedoopt zullen worden en hun familieleden.

 

Doop

Vandaag, 12 november, in de morgendienst zal, DV, de Heilige Doop bediend worden aan:

- GILBERTO VAN DEN BOOGAARD NETO, zoon van Thiago en Carina van den Boogaard.

- HEITOR DE BEST APLEWICZ, zoon van Rosemary de Best en Carlos Aplewicz.

- LUCAS PINHEIRO SCHELESKY, zoon van Joemar en Rosângela Schelesky.

- PEDRO GARCIA VERSCHOOR, zoon van Bruno en Luciane Veschoor.

- STELA AARDOOM PEDROSO, zoon van Franscielly en Amilton Pedroso.

Dat de goede God alle gezinnen blijve zegenen.

 

Dienst van gebed en dankzegging

A.s. woensdag, 15 november, willen we in een bijzondere dienst samenkomen voor gebed en dankzegging voor Gods zegen over ons werk, ons leven, de schepping en Gods Rijk. Zoals gebruikelijk willen we tijdens deze dienst een bijzondere collecte voor de kerk houden die we van harte bij u aanbevelen. Draag dus ook uw steentje bij in het vertrouwen dat God de gulle gever lief heeft.

Er is de mogelijkheid om uw bijdrage op een van de rekeningen van de kerk te storten. De gegevens die u voor een eventuele storting nodig hebt zijn:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Batavo – c/c 25025.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Op de ledenvergadering van de kerk op 8 oktober zijn gekozen voor het ambt van ouderling João Dykstra, Willemiena de Geus en Maurício Greidanus en voor diaken Mauro Kuipers en Karin Adriane Los. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen deze nieuwe ambtsdragers D.V. bevestigd worden in de morgendienst van zondag 19 november.

 

Bijbels voor de leerlingen van de openbare scholen

We vagen om de enveloppe met het kaartje en het geld voor de Bijbels voor de leerlingen van de openbare scholen tot 20 november af te geven bij LER of bij het kantoor van de kerk.

 

Recital San Martin

We nodigen allen uit voor het recital van de leerlingen van prof. Aline, van Project San Martin. Het zal zijn op zaterdag 18/11/2017, om 19:30 u, in de kerk van het project.

 

Uitstapje Jong van Hart – 15/11

De bus vertrekt om 14u vanaf Elim naar Castrolanda.

 

Kerstkaarten

Op de tafel bij de ingang van de kerk staat een doos met kerstkaarten a R$ 5,00 elk. We vragen aan hen die ze willen kopen om het geld in het bijbehorende doosje te doen. De opbrengst is voor de aankoop van Bijbels.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De AERIC heeft een akkoord met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, als kerkenraad willen we hen die het nodig hebben opwekken om het aan te vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

Bijbellezingen

12/11 M Minnie Boer

12/11 N Murilo Stanke

15/11 M Kewin Harms

19/11 M Elizabeth Ramos

26/11 M Maike Dijkstra

26/11 N Nelly Jacobi

 

Oppas

12/11  Lorayne, Silvana, Alessandra, Camila

15/11 Ana, Caroline V., Elaine, Julia

19/11  Sheila, Monik, Noeli, Renata S.

26/11  Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

 

Bloemen in de kerk

12/11   Willemiena de Geus

15/11  Annie Bosch

19/11  Jacoba de Rooy

26/11  Geralda Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) - Fritz Nolte

4de (Ponta Grossa) - Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Open op maandag en dinsdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           12/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          14/11

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       15/11

10 u                 Dienst van gebed en dankzegging

Donderdag     16/11

19 u                 Gebed voor de Zending

Vrijdag            17/11

20 u                 Bijbelstudie jonge echtparen

Zaterdag         18/11

19 u                 Catechisaties

Zondag           19/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van wijk 5 – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.