Boletim de 05 de Novembro de 2017
Meeleven_2017_11_05 nº 1591

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1591

05 / 11 / 2017  

Nederlands

 

De sporen van de dood

De dag van Allerzielen is omgeven door een sfeer dat velen verdrietig maakt. Overal gaan mensen naar het kerkhof. Men herbeleeft het verdriet van de scheiding van korter of langer geleden. Allerzielen is een specifieke dag om na te denken over de sporen van de dood. Of beter: het kan een speciale dag zijn om na te denken over de beloften van God die eeuwig leven beloven.

De Heiland Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”. (Joh 11.25). Vertrouwend op de woorden van Jezus, kan Allerzielen een speciale dag zijn om het leven te vieren. De dood is het einde niet. Ze is tragisch en pijnlijk omdat het de consequentie van de zonde is. Maar voor wie op de beloften van Jezus vertrouwt,  blijft de grote en blijde hoop. Het stoffelijk overschot zal opnieuw leven. Lichaam en ziel zullen weer verenigd worden. Degenen die zich door het geloof aan Jezus Christus hebben vastgeklampt, hebben de belofte dat zij eeuwig met God zullen leven. Niemand hoeft voor de dood te wanhopen. Vertrouw gewoon op Christus als je Verlosser en houd je vast aan de beloften van God. Hij biedt leven voor altijd aan.

Het is niet nodig om de werkelijkheid van de dood te negeren. Het is niet nodig om het kerkhof te ontlopen, elke begrafenis te ontwijken, of verdrietig te worden op Allerzielen. Het is goed om duidelijk te zijn over de dood. Zij bestaat omdat het een vervolg van de zonde is. Daarom moeten we erkennen dat we God bezeren met onze vele fouten. Laten we Hem om vergeving vragen en zijn genadige aanbod van redding accepteren, alleen door Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, zal sterven, maar zal het eeuwige leven hebben. Allerzielen is een mooie dag om God te danken voor alle geliefde mensen die Hij in ons leven geplaatst heeft en om onze overtuigingen in de opstanding tot het eeuwige leven te bevestigen.                                                                        LFK

 

Met het oog op de kerk

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst zal br. Lucas Guilherme Los preken. De groep jongeren 15+ zal helpen met de liturgie.

In de Portugese avonddienst gaat pr. Libório Kissmann voor.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan de zieken.

 

Doop

Op 12 november in de morgendienst zal, DV, de Heilige Doop bediend worden aan:

- GILBERTO VAN DEN BOOGAARD NETO, zoon van Thiago en Carina van den Boogaard.

- HEITOR DE BEST APLEWICZ, zoon van Rosemary de Best en Carlos Aplewicz.

- LUCAS PINHEIRO SCHELESKY, zoon van Joemar en Rosângela Schelesky.

- PEDRO VERSCHOOR, zoon van Bruno en Luciane Veschoor.

- STELA AARDOOM PEDROSO, zoon van Franscielly en Amilton Pedroso.

Dat de goede God alle gezinnen blijve zegenen.

Huwelijk

De Kerkenraad deelt mee dat TIAGO ÁVILA en JESSICA DE GEUS de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 11 november 2017, om 19u in de IER Colônia. We wensen het jonge paar Gods zegen toe.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Op de ledenvergadering van de kerk op 8 oktober zijn gekozen voor het ambt van ouderling João Dykstra, Willemiena de Geus en Maurício Greidanus en voor diaken Mauro Kuipers en Karin Adriane Los. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen deze nieuwe ambtsdragers D.V. bevestigd worden in de morgendienst van zondag 19 november.

 

Senior dans

Dit zal zijn op dinsdag, 07/11, om 15u in Elim.

 

Bijbels voor de leerlingen van de openbare scholen

We vagen om de enveloppe met het kaartje en het geld voor de Bijbels voor de leerlingen van de openbare scholen tot 20 november af te geven bij LER of bij het kantoor van de kerk.

 

Recital San Martin

We nodigen allen uit voor het recital van de leerlingen van prof. Aline, van Project San Martin. Het zal zijn op zaterdag 18/11/2017, om 19:30 u, in de kerk van het project.

 

Kerstkaarten

Op de tafel bij de ingang van de kerk staat een doos met kerstkaarten a R$ 5,00 elk. We vragen aan hen die ze willen kopen om het geld in het bijbehorende doosje te doen. De opbrengst is voor de aankoop van Bijbels.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De AERIC heeft een akkoord met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, als kerkenraad willen we hen die het nodig hebben opwekken om het aan te vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

Bijbellezingen

05/11 N Roselin de Best 

12/11 M Minnie Boer

12/11 N Murilo Stanke

15/11 M Kewin Harms

19/11 M Elizabeth Ramos

26/11 M Maike Dijkstra

26/11 N Nelly Jacobi

 

Oppas

05/11 Elizabeth, Renata B., Caroline K., Heloisa

12/11  Lorayne, Silvana, Alessandra, Camila

15/11 Ana, Caroline V., Elaine, Julia

19/11  Sheila, Monik, Noeli, Renata S.

26/11  Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

 

Bloemen in de kerk

05/11   Kirian Dykstra

12/11   Willemiena de Geus

15/11  Annie Bosch

19/11  Jacoba de Rooy

26/11  Geralda Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob 

2de (Bijbelstudie) – Fritz Nolte

3de (San Martin) - Paulo Los

4de (Ponta Grossa) - Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) – Margaret Dijkinga

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           05/11

10 u                 Port. Dienst – jeugd 15+

10u                  Ned. Dienst in Lar Aurora – Wilfred de Boer

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Jacques de Best

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        06/11

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          07/11

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Senior dans

20 u                 Repetitie Natal no Parque

Woensdag       08/11

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     09/11

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Zaterdag         11/11

19 u                 Huwelijksdienst

Zondag           12/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.