Boletim de 29 de Outubro de 2017
Meeleven_2017_10_29 nº 1590

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1590

29 / 10 / 2017  

Nederlands

 

Ons geloof moet veerkrachtig zijn

Het is zeldzaam vandaag om uit de mond van een christen dezelfde uitspraak te horen die uit de mond van Sadrach, Mesach en Abednego kwam, toen de Joden onder het Babylonische juk leefden en koning Nebukadnezar hen geboden had om voor het gouden standbeeld te buigen. Maar, hoewel er een oven was, zeven keer meer verwarmd, die op hen wachtte, antwoorden zij de koning, zeggende: “(…) zelfs indien onze God ons niet zal bevrijden, wij zullen het beeld niet aanbidden”. Het is ook moeilijk om iemand te horen zeggen wat Job zei in een heel moeilijke situatie. Ook al verloor hij zijn kinderen, al zijn rijkdom en zijn gezondheid, toch vereerde hij God en zei: “De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd”.

Het is deze essentie van het geloof – de veerkracht - die afwezig is in de meeste liederen en preken die we horen in de evangelische kring. Slagzinnen als "God zal het wonder laten gebeuren", "Uw overwinning zal de smaak van honing hebben", "Je bent hoofd en niet staart" vind je in kerken die mensen met een zwakke geest en gebrek aan consistente Bijbelkennis vleien. En wat je ziet zijn mensen die in de eerste ongunstige situatie als de vrouw van Job handelen, God vervloeken of anderen aanmoedigen om het te doen. De grootste overwinning die we in ons geestelijk leven kunnen bereiken is wanneer we het niveau van geloven zonder te twijfelen bereiken. God vraagt Abraham om zijn zoon te offeren. En hij debatteerde niet met God, maar beklom de berg Moria om Hem te gehoorzamen.

De grootste prestatie van Jozef, Abraham, en anderen die de beloften bereikt hebben en voorbeelden van het geloof waren, was getuigen dat God trouw is. Maar de daad van degenen die vanwege het geloof gestorven zijn, heeft hen laten getuigen dat het leven minder is dan de wil van God, want het is “goed, welgevallig en volkomen” (Rom 12: 2). Laten we dus echte christenen zijn, in plaats van geestelijk onvolwassen kinderen (I Co 13:11), want zo zal ons geloof, getoond in werken, luider spreken en meer hinderen dan onze woorden (Jac 2:18 e 20).                                            (MAMP – Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

"Meester, wat is het grote gebod in de wet?"

Jezus zeide tot hem: "Gij zult den Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”. Mat 22:36,37

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De groep “Clara Luz” helpt bij de liturgie. De tekst voor de preek is Mat 22.34-46.

De avonddienst in de kerk is in het Portugees, voorganger is pr. Edilson Botelho Nogueira. Zondagmorgen preekt hij in de IER Ponta Grossa, als een mogelijke kandidaat om pr. Marco Aurélio Pereira op te volgen. We bedanken pr. Edilson voor zijn boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk, gezin en kerk.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan de zieken.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 03/11, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in november. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Wilfred de Boer of Wilant van den Boogaard.

 

Natal no Parque

De repetities van het koor voor de Natal do Parque Histórico zijn begonnen.

De volgende zal zijn op woensdag om 19u. De repetitie van Koor Excelsior is om 20u.

Allen van harte welkom!

 

Bankrekening op de Sicredi

Op aanvraag van verschillende leden, heeft de kerk een rekening geopend bij de Sicredi. Het is rekening nr. 29031-2 agência 0730. Zo kan wie dat wil zijn/haar maandelijkse bijdrage voor de kerk op deze rekening storten.

 

Hulp voor Evangelist Fernando.

We herinneren jullie aan de hulp aan Evangelist Fernando Mavundza en zijn gezin. Hij bouwt zijn huis in San Martin. Als iemand kan helpen, neem dan a.u.b. contact op met Roberto Verschoor.

 

Campagne voor Bijbels

Elk jaar krijgen de leerlingen van de 5de klas van de scholen van de gemeente Carambeí aan het einde van het jaar een Bijbel ter herinnering aan de lessen over Waarden. U kunt de gekregen enveloppe teruggeven aan de jongere die hem aanbood, in de collectezak doen of bij Boekhandel LER laten, met een boodschap voor het kind op het kaartje en R$ 35,00.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De AERIC heeft een akkoord met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, als kerkenraad willen we hen die het nodig hebben opwekken om het aan te vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

In november feliciteren we de jarigen:

07-11-1947     Bart Janssen                          

12-11-1938     Jenny Veth

17-11-1944     Albert Jan Snoeijer

20-11-1931     Kine de Jong

28-11-1951     Jacoba Bosch

De beste wensen en een fijne dag!

 

Bijbellezingen

29/10 A Paula Zijlstra

05/11 N Roselin de Best 

12/11 M Minnie Boer

12/11 N Murilo Stanke

15/11 M Kewin Harms

19/11 M Elizabeth Ramos

26/11 M Maike Dijkstra

26/11 N Nelly Jacobi

 

Oppas

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

05/11 Elizabeth, Renata B., Caroline K., Heloisa

12/11  Lorayne, Silvana, Alessandra, Camila

15/11 Ana, Caroline V., Elaine, Julia

19/11  Sheila, Monik, Noeli, Renata S.

26/11  Rosemary, Stefanie, Nadinny, Tafny

 

Bloemen in de kerk

29/10  Henriete Osternack

05/11   Kirian Dykstra

12/11   Willemiena de Geus

15/11  Annie Bosch

19/11  Jacoba de Rooy

26/11  Geralda Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Fritz Nolte

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) -  Reinder Jacobi   

4de (Ponta Grossa) - Margaret Dijkinga

5de (Ontvangst) – Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           29/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa   – Pr. Edilson Nogueira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Edilson Nogueira

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          31/10

13.30 u            Catechisaties – 7de, 8ste en 9de klas

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       01/11

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Residencial Los

Donderdag     02/11

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            03/11

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         04/11

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           05/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissman

19.30 u            Port. Dienst – Pr.

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 98408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.