Boletim de 22 de Outubro de 2017
Meeleven_2017_10_01 nº 1589

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1589

22 / 10 / 2017  

Nederlands

 

De Reformatie in onze dagen

Eeuwen later blijft de Protestantse Reformatie een gebeurtenis van immense relevantie in de geschiedenis van de mensheid, niet beperkt tot het religieuze universum. Het herinneren en vieren van de vijfhonderd jaar van de Reformatie is een daad van rechtvaardigheid en dankbaarheid aan God.

Maar we moeten niet alleen naar het verleden kijken; we hebben de urgente taak om onze weg als Kerk van Jezus Christus in het begin van de 21ste eeuw te evalueren. Ook wij moeten de gehoorzaamheid aan de wil van God voor Zijn kerk zoeken.

We bekijken een voorafgaand historisch feit van de Protestante Reformatie, zoals beschreven in 2 Kon 22; deze passage vertelt over de ontdekking van het wetboek, tijdens het herstel van de tempel van Jeruzalem. Dit exemplaar van de Pentateuch, begraven tijdens jaren, werd hersteld en voorgelezen voor koning Josia, wat bij hem een diepe beroering veroorzaakte. Van deze gebeurtenis kwam een gezegende hervorming in de godsdienst van Juda. Niet alleen het gebouw werd hersteld, maar de relaties met God en met Zijn Woord werden het ook.

Tientallen jaren later, al in ballingschap, erkende de profeet Habakuk dat de hervorming van het verleden altijd moest gebeuren wanneer dat nodig was, en hij zei: “roep uw werk in het leven, Heer, in den loop der jaren...” (Hab 3:2b).

In dezelfde geest, een eeuw na de Reformatie van de 16de eeuw, citeerde de Hollandse dominee Gijsbert Voet (1589-1676) de volgende uitdrukking, tijdens de Synode van Dordt: “Ecclesia Reformata et Semper Reformanda est”, of, “de Gereformeerde Kerk moet zich altijd blijven reformeren”.

De Reformatie is dus meer dan een gebeurtenis; het moet een terugkerende en noodzakelijke praktijk zijn, want het is op ons, onvolmaakte en zondige mensen, van toepassing. Het moet beginnen in het hart van elke gelovige, beginnend bij het leven van een onvolmaakt mens tegenover het Woord van de heilige God.

Zo gebeurde het in de dagen van Josia, de koning; en ook in de dagen van Martin Luther, de monnik. Dat het zo ook moge gebeuren in onze dagen, door een moedig onderzoek van de Schriften en van onze praktijken, persoonlijke, sociale en als Kerk van Jezus Christus.                                   WNC

 

Met het oog op de kerk

“God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.”

Psalm 46:1-3

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de ochtenddienst gaat pastora Bianca Bartsch, van de IECLB voor. De dienst begint om 9.30u, in de Pavilhão da Frisia.

De avonddienst in de kerk is in het Nederlands waarin pr. Roberto Verburg voorgaat. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie in Elim.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan onze broeders en zusters onder behandeling: Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Rosina Biersteker en Ankie van der Meer.

 

 

Komst Pr. Roel Sietsma

Pr. Roel Sietsma heeft het beroep om voor onze kerk te komen werken, aangenomen. Hij en zijn echtgenote hopen, DV, 29 november hier aan te komen.

We zijn blij met hun komst en wensen hen een goede afscheidsperiode in Nederland toe en een goede reis naar Brazilië.

 

Verjaardag

Vrienden! We zijn blij met nog een verjaardag. Ingrid op 12/10 en ik (Libório) op 17/10. We willen graag deze dag met jullie vieren op deze zondag (22/10). We zijn in Elim van 16u tot 19u. Kom met ons een kopje koffie drinken!

 

Kerst in het Park

A.s. dinsdag, 24/10 om 20u, in de IER Colônia, beginnen de repetities voor het zingen op de Natal no Parque van dit jaar. Deze repetities zullen elke twee weken plaatsvinden. We nodigen allen die zin hebben om mee te doen om naar deze repetities te komen.

 

Senior dans

A.s. dinsdag, 24/10, om 15h in Elim, is er de bijeenkomst van de senior dans. Doe mee!

 

Bankrekening op de Sicredi

Op aanvraag van verschillende leden, heeft de kerk een rekening geopend bij de Sicredi. Het is rekening nr. 29031-2 agência 0730. Zo kan wie dat wil zijn/haar maandelijkse bijdrage voor de kerk op deze rekening storten.

 

Campagne voor Bijbels

Elk jaar krijgen de leerlingen van de 5de klas van de scholen van de gemeente Carambeí aan het einde van het jaar een Bijbel ter herinnering aan de lessen over Waarden. U kunt de gekregen enveloppe teruggeven aan de jongere die hem aanbood, in de collectezak doen of bij Boekhandel LER laten, met een boodschap voor het kind op het kaartje en R$ 35,00.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De AERIC heeft een akkoord met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, als kerkenraad willen we hen die het nodig hebben opwekken om het aan te vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

Bijbellezingen

22/10 A Netty van Westering     

29/10 A Paula Zijlstra

 

Oppas

22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

 

Bloemen in de kerk

29/10  Henriete Osternack

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Paulo Los 

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi  

3de (San Martin) – Margaret Dijkinga

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) – Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           22/10

10 u                 Port. Dienst – Parque Histórico

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Ned. Dienst– Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr.  William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          24/10

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Senior dans

20 u                 Repetitie Natal no Parque

Woensdag       25/10

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     26/10

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20u                  Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         28/10

08 u                 Synode in Castrolanda

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           29/10

10 u                 Port. Dienst - Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr.

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel 3231.1256

Koster - tel 3231.5253, 98408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.