Boletim de 15 de Outubro de 2017
Meeleven_2017_10_15 nº 1588

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1588

15 / 10 / 2017  

Nederlands

 

DICTATORS

Dictator was de titel van een magistraat van het Oude Rome die door de Romeinse senaat aangewezen werd om de staat te regeren in noodgevallen. De Romeinse dictators werden meestal gekozen door een consul en werden geïnvesteerd met overweldigende autoriteit over de burgers.

Bovenstaande paragraaf lijkt iets van het verleden, maar de figuur van de dictator kennen we nog steeds in onze huizen en ons leven vandaag. Ik heb het niet over politiek, maar over de uitdagingen van het gezinsleven. Afgelopen week hebben we “kinderdag” gevierd, en we willen nadenken over “het gezin en onze relaties”.

Een van de dingen waar de ouders het meest bezorgd over zijn is hoe ze hun kinderen moeten leren om grenzen te respecteren. Veel kinderen zijn echte dictators tegenover hun ouders. Zij leggen hun wil op en de ouders kunnen ze niet beheersen. Wie heeft nog nooit de scene bij een supermarkt gezien, dat een kind huilt en gilt: “Ik wil, ik wil!!!”, Terwijl de ouders niet weten wat ze moeten doen? Of in een restaurant, een snackbar of ijstent, een kind dat zeurt om een ijsje? Het zijn scènes van het dagelijks leven, nietwaar?

In Spreuken 29.17 staat: “Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.” Je kinderen corrigeren betekent hen te leren dat er dingen zijn die mogen en die niet mogen. Betekent hen te leren dat er grenzen zijn die gerespecteerd moeten worden.

We weten hoe gezond het is te leren om grenzen te respecteren en dat dit leren gebeuren moet. Het gebrek aan onderwijs van echte waarden vernietigt het leven en de sociale samenleving van de persoon. En deze echte waarden vinden we in God en in zijn Woord.

God weet van onze moeilijkheden en uitdagingen. Je kinderen corrigeren in niet gemakkelijk. De vader en de moeder kunnen zich zelfs slecht voelen wanneer ze moeten corrigeren. In het begin lijkt het minder lastig om dingen maar te laten gaan. Maar de Bijbelse leer garandeert dat "als je de kinderen opvoedt, zullen ze je vrede en veel plezier aan je ziel geven". Bid, en HIJ zal je de nodige wijsheid geven.                              LFK

 

Met het oog op de kerk

En Jezus sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.” Mattheus 22:1,2.

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

De ochtenddienst wordt geleid door br. Jacques de Best en zr. Ankie van der Meer. De tekst voor de preek is 2 Cor. 10: 1-11.

De avonddienst is in het Portrugees en de voorganger is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Mat 22.1-14.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Onze broeders en zusters in behandeling: Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Rosina Biersteker.

- Dag van de onderwijzers. Dat God elk van hen zegene in hun persoonlijke leven en in de schoolklas.

- De rouwenden en de gewonde kinderen vanwege de brand in een crèche in Janaúba - MG.

 

Morgendienst op 22 oktober

De Kerkenraad deelt me dat op 22 oktober de morgendienst gehouden zal worden in de Pavilhão Frisia, bij de Parque Histórico. Dit zal zijn om 9.30u. Het is een dienst samen met andere christelijke kerken waarin we de 500 jaar van de Reformatie willen herdenken. Er zal Zondagsschool en Oppas zijn. Meer informaties vind je op een folder achter in de kerk.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Op de ledenvergadering van de kerk op 8 oktober zijn gekozen voor het ambt van ouderling João Dykstra, Willemiena de Geus en Maurício Greidanus en voor diaken Mauro Kuipers en Karin Adriane Los. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht zullen deze nieuwe ambtsdragers D.V. bevestigd worden in de morgendienst van zondag 19 november.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag zal, DV, gehouden worden op 18 oktober in Carambeí. Het thema van de dag is “Wees stil…”. De programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER voor R$ 40,00. Van harte welkom!

 

Campagne voor Bijbels

Elk jaar krijgen de leerlingen van de 5de klas van de scholen van de gemeente Carambeí aan het einde van het jaar een Bijbel ter herinnering aan de lessen over Waarden. We hebben hulp gevraagd aan de jongeren van de belijdeniscatechisatie, die je een enveloppe aanbieden met een kaartje. Deze enveloppe kan teruggegeven worden aan de jongere die hem aanbood, in de collectezak gedaan worden of bij Boekhandel LER gelaten worden, met een boodschap voor het kind, geschreven op het kaartje en R$ 35,00. De enveloppe hoeft niet dichtgeplakt te worden.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC) heeft een akkoord met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, toch willen we als kerkenraad hen die het nodig hebben opwekken om het aan te vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

Lar Aurora

Vanwege de positieve reactie van verschillende mensen die lid geworden zijn van Lar Aurora, is er besloten de termijn dat leden aangenomen worden die ouder zijn dan 55 jaar te verlengen tot 31/12/2017. Na deze datum wordt deze regel veranderd zoals besloten op de laatste ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luíza Meytre of bij Explendor Assessoria Contábil.

 

Bijbellezingen

15/10 M Ellen Dijkinga          

15/10 A Joemar Schelesky

22/10 A Netty van Westering     

29/10 A Paula Zijlstra

 

Oppas

15/10 Laura, Diona, Nicole, Karine

22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

 

Bloemen in de kerk

15/10   Lucimara Harms

29/10  Henriete Osternack

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Margaret Dijkinga 

3de (San Martin) - Ediméia Buist  

4de (Ponta Grossa) - Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) – Wilfred de Boer   

 

Kantoor van de kerk

Open op maandag en dinsdag van 13.30u tot 16.30u. Van woensdag t/m vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           15/10

10 u                 Port. Dienst – Ankie van der Meer en Jacques de Best

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William              

Collecte: Diaconie

Maandag        16/10

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Dinsdag          17/10

13.30 u            Catechisaties

Woensdag       18/10

09 u                 Christenvrouwendag

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     19/10

19 u                 Gebed voor de Zending

Vrijdag            20/10

20 u                 Bijbelstudie jonge echtparen

Zaterdag         21/10

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           22/10

09.30 u            Port. Dienst Parque Histórico 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 98408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.