Boletim de 08 de Outubro de 2017
Meeleven_2017_10_08 nº 1587

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1587

08 / 10 / 2017  

Nederlands

 

Psalm 23

De Here is mijn herder … WAT EEN RELATIE!

Mij ontbreekt niets… WAT EEN VERZORGING!

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden…. WAT EEN RUST!

Hij voert mij aan rustige wateren… WAT EEN VERFRISSING!

Hij verkwikt mij ziel… WAT EEN GENEZING!

Hij leidt mij in de rechte sporen… WAT EEN LEIDING!

Om zijns naams wil… WAT EEN DOEL!

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis… WAT EEN BEPROEVING!

Ik vrees geen kwaad… WAT EEN ZEKERHEID!

Want Gij zijt bij mij… WAT EEN TROUW!

Uw stok en uw staf, die vertroosten mij… WAT EEN SCHUILPLAATS!

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen… WAT EEN HOOP!

Gij zalft mijn hoofd met olie… WAT EEN HEILIGING!

Mijn beker vloeit over… WAT EEN OVERVLOED!

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven… WAT EEN ZEGEN!

Ik zal in het huis des Heren verblijven… WAT EEN GEBORGENHEID!

Tot in lengte van dagen… WAT EEN TIJD!

Amen (het zal waar en zeker zijn)

 

Met het oog op de kerk

"Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik den Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen”. Joh 10.14,15

Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zei met jullie allen.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Joh 10. 11-16, met het thema: “De Goede Herder”.

De avonddienst is in het Portugees en de voorganger is pr. Marco Aurélio Pereira, van de IER Ponta Grossa. We bedanken pr. Marco voor zijn hulp in de diensten. God zegene zijn familie en zijn werk in de kerk.

 

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Rosina Biersteker, en andere zieken;

- Zr. Margareth Dijkstra en br. Haroldo de Geus, herstellend van operaties;

- De kinderen. Dat God alle kinderen en hun families zegene.

 

Samenlevingscontract – Huwelijk

Op 27 september hebben Carlos Roberto Aplewicz e Rosemary de Best een samenlevingscontract getekend. Hiermee uiten zij hun wens om hun situatie te formaliseren en beloven, over korte tijd, de zegen over hun huwelijk in de kerk te vragen.

We bidden en vragen Gods zegen over dit samengaan en de belofte van een leven samen.

 

Project Epafras

Epafras was een prediker die het evangelie verkondigde aan zijn medebewoners in Colosse (Cl 1.7 en 4.12). Toen Paulus gevangen zat in Rome, heeft Epafras hem opgezocht in de gevangenis. In Rome bleef hij bij Paulus in gebed voor de kerken en, op een zekere manier, was hij zijn "medegevangene" (Fm 23). Paulus was getuige van zijn gebeden en werk voor de kerk van Jezus Christus.

Dit werk was heel belangrijk als steun voor Paulus en andere gevangenen.

En vandaag? Is het nog belangrijk? Wie doet het?

Onze broeder en zuster Jacques de Best en Ankie van der Meer doen dit werk hier in Brasil, en kunnen ons daarover meer vertellen. De dienst van 15/10, zal door hen geleid worden en zo krijgen wij de gelegenheid om dit project beter te leren kennen.

 

Morgendienst op 22 oktober

De Kerkenraad deelt me dat op 22 oktober de morgendienst gehouden zal worden in de Pavilhão da Frisia, bij de Parque Histórico. Dit zal zijn om 9.30u. Het is een dienst samen met andere christelijke kerken waarin we de 500 jaar van de Reformatie willen herdenken. Er zal Zondagsschool en Oppas zijn. Meer informaties vind je op een folder achter in de kerk.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag zal, DV, gehouden worden op 18 oktober in Carambeí. Het thema van de dag is “Wees stil…”. De programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER voor R$ 35,00 t/m 10 oktober. Daarna kosten ze R$ 40,00. Van harte welkom!

 

Lar Aurora

Vanwege de positieve reactie van verschillende mensen die lid geworden zijn van Lar Aurora, is er besloten de termijn dat leden aangenomen worden die ouder zijn dan 55 jaar te verlengen tot 31/12/2017. Na deze datum wordt deze regel veranderd zoals besloten op de laatste ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luíza Meytre of bij Explendor Assessoria Contábil.

 

Bijbellezingen

08/10 M Maike Dijkstra         

08/10 A Marianne Dijkstra   

15/10 M Ellen Dijkinga          

15/10 A Joemar Schelesky

22/10 A Netty van Westering     

29/10 A Paula Zijlstra

 

Oppas

08/10 Paula, Valdirene, Mariana, Nadja

15/10 Laura, Diona, Nicole, Karine

22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

 

Bloemen in de kerk

08/10   Daniele Carneiro       

15/10   Lucimara Harms

29/10  Henriete Osternack

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Margaret Dijkinga

2de (Bijbelstudie) – Ediméia Buist

3de (San Martin) - Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) - Wilfred de Boer

5de (Ontvangst) – Roberto Verschoor  

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           08/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Marco Aurélio Pereira

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          10/10

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       11/10

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     12/10

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         14/10

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           15/10

10 u                 Port. Dienst – Jacques en Ankie

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel 3231.1256

Koster - tel 3231.5253, 98408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.