Boletim de 01 de Outubro de 2017
Meeleven_2017_10_01 nº 1586

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1586

01 / 10 / 2017  

Nederlands

 

Wijs is wie weet te leven

Wie kent de sterkte van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? Leer on zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”. (Ps 90:11-12)

Aan het begin van de christelijke tijd was de gemiddelde levensduur van de mens 25/28 jaar; toen de twintigste eeuw begon was het wereldgemiddelde 43/46 jaar; en bij het anbreken van de eenentwintigste eeuw, kon door de technologische vooruitgang deze gemiddelde levensduur 60/65 jaar bereiken. In een enige eeuw werd hetzelfde resultaat bereikt als in de 19 eeuwen ervoor!

Maar evenwel, we blijven sterfelijk, en we voelen hetzelfde als de psalmist: “het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen” (Ps 90:10b).

In deze Psalm 90 leert de Heer ons dat goed leven nog kostbaarder is dan lang leven. En er is meer. Goed leven is leven met wijsheid. Een gezegde is: “Als het hoofd niet denkt, lijdt het lichaam”. Wijsheid is het in praktijk brengen van de kennis; het wordt niet gemeten naar hoeveel men weet, ook niet door de behaalde diploma’s, maar door de toepassing van deugdige kennis. De wijze zegt “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid” (Spr 9:10ª); de Heer aan wie we rekening moeten afleggen. Om een wijs hart te krijgen, moeten we beginnen met de vrees des Heren, ja, elke dag, en een dag per keer.

Gelukkig is de man die zich altijd aan de kant van de schepping kan vernieuwen, 'wanneer alle ochtendsterren samen zingen’.” (Van het verhaal “Ik vertrouw niemand”, van Isaac Bashevis Singer).

Met elke nieuwe dag, de vernieuwde bereidheid om van God te leren: “De gunstbewijzen des HEREN zijn elke morgen nieuw”, “ons dagelijks brood”, “des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich”, “de hulp is van den HERE”; om na te denken over “al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat”. (Phil 4:8).

Zo, tijdens de goed getelde dagen, krijgt men een wijs hart!                                              WNC

 

Met het oog op de kerk

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak den zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: “Neemt, eet, dit is mijn lichaam”. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun dien en zeide: “Drinkt allen daaruit”. Mat 26.26,27

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Deze zondag hebben we de gelegenheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Het zal in beide diensten gevierd worden.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Fp 2.1-4, met het thema: “Volledige blijdschap”. Op dezelfde tijd is er Portugese dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora. Voorganger is pr. William da Cruz.

De avonddienst is in het Portugees, hierin gaat pr. Ilmo Riewe, van de IER Arapoti voor. We bedanken pr. Ilmo voor zijn hulp met de diensten. God zegene zijn gezin en zijn werk voor de kerk.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken;

- We willen God danken voor de regen.

 

Verkiezing van ambtsdragers

Op zondag, 8 oktober, meteen na de morgendienst, is er ledenvergadering van de kerk om nieuwe ambtsdragers te kiezen, te weten, 3 ouderlingen en 2 diakenen. Kandidaat tot ouderling zijn: Bastian Dykstra, João Dykstra, Margriet Dykstra, Willemiena de Geus, Maurício Greidanus en Egbert van Westering.  Kandidaat tot diaken: Charles Harms, Mauro Kuipers, Karin Adriane Los en Sandro van Santen. We vragen Gods zegen over deze verkiezing. 

 

Hulp voor Evangelist Fernando.

De maand september, als Maand van de Zending, is voorbij, maar de zending gaat door. En als suggestie herinneren we er aan dat het nog niet gelukt is om het nodige bedrag te bereiken om het huis van evangelist Fernando klaar te maken. Als je wilt helpen, neem dan aub contact op met ouderling Roberto Verschoor.

 

Huwelijk

De Kerkenraad deelt mee dat PATRICK DIJKSTRA en DANIELLE CARNEIRO de bevestiging van hun huwelijk in de kerk aangevraagd hebben. Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 07 oktober 2017, om 19u in de IER Colônia. We wensen Gods zegen toe aan het jonge paar.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag zal, DV, gehouden worden op 18 oktober in Carambeí. Het thema van de dag is “Wees stil…”. De programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER voor R$ 35,00 t/m 10 oktober. Daarna kosten ze R$ 40,00. Van harte welkom!

 

Sênior Dans

We willen je uitnodigen voor de bijeenkomst van de Sênior Dans op 5 otober in Elim om 15.30u.

Het doel van de Sênior Dans is je bewegen zover het lichaam dat toelaat,  het geheugen oefenen door het repeteren van de stappen en een gezellig samenzijn te hebben met broeders en zusters.

 

Café Colonial van San Martin

De Café Colonial van San Martin zal gehouden worden op 7 oktober, zaterdag, in Elim. Kaartjes zijn te koop bij Boekhandel LER a R$ 25,00.

We vragen aan wie kan helpen, om dat te doen door het geven van geld voor de ingrediënten voor de taarten of prijzen voor de Tombola, dit kunnen gebruikte en in goede staat verkerende voorwerpen zijn: speelgoed, kleren, schoenen, enz. Dezen kunnen afgegeven worden in Elim. Hartelijk Dank!

 

Dankbetuiging

“Namens de Bestuursraad van het Projekt San Martin, bedanken we de jongeren van de IER Colônia die ons geholpen hebben op zaterdag 16/09/2017. Met sympathie en energie hebben ze het verschil gemaakt!"                          pr. William N. da Cruz

 

Bijbellezingen

01/10 M Elizabeth Ramos     

01/10 A Henrique Harms      

08/10 M Maike Dijkstra        

08/10 A Marianne Dijkstra   

15/10 M Ellen Dijkinga          

15/10 A Joemar Schelesky

22/10 A Netty van Westering     

29/10 A Paula Zijlstra

 

Oppas

01/10 Nathalia, Jaqueline, Marianne, Wendy

08/10 Paula, Valdirene, Mariana, Nadja

15/10 Laura, Diona, Nicole, Karine

22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

 

Bloemen in de kerk

01/10   Marcia Kuipers              

08/10   Daniele Carneiro       

15/10   Lucimara Harms

29/10  Henriete Osternack

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Ediméia Buist

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) - Wilfred de Boer

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor   

5de (Ontvangst) – Leo Aardoom  

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           01/10

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal  – Pr. Libório Kissmann

10u                  Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. William

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie San Martin–Jacques de Best

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Ilmo Riewe

19.30 u            Dienst in San Martin met viering Heilig Avondmaal – Pr. William da Cruz

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

Maandag        02/10

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          03/10

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       04/10

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     05/10

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         07/10

15 u                 Café Colonial - Elim

19 u                 Huwelijksdienst

Zondag           08/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr.

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel 3231.1256

Koster - tel 3231.5253, 98408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.