Boletim de 24 de Setembro de 2017
Meeleven_2017_09_24 nº 1585

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1585

24 / 09 / 2017  

Nederlands

 

De laatste vijand

John Bunyan, schrijver van het boek “De Christenreis” van 1678, beschrijft de reis van Christen, een geestelijk neergeslagen pelgrim naar de Eeuwigheid. Aan het einde van het boek, in het hoofdstuk dat de pelgrim bijna bij de Eeuwigheid aankomt, moet hij de Doodsrievier oversteken en ondanks het aandringen van de personage Hoop, zegt Christen: “Oh! Mijn vriend, de pijnen van de dood hebben me omringd, ik zal het land, overvloeiende van mel en honing, niet zien”.

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in de stad Corinthe, zeggend: “De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.” (1Cor 15.26). Paulus zegt ook, in vers 31, dat hij elke dag sterft!

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om geconfronteerd te worden met de dood. Ook al denken we veel over haar na, ook al hebben we hoop, de dood blijft een vijand. Ze laat zien dat er iets fout is. Gods aanvankelijke perfecte schepping werd beïnvloed door de zonde en de dood kwam in de wereld.

Echter, de opstanding van Jezus brengt hoop op leven, de overwinning over de dood. En niet omdat we dit verdienen, maar omdat Hij ons liefheeft. Als we oprecht berouw hebben over onze zonden, ontvangen we de vergeving. Dan kunnen we de dood zonder wanhoop zien, want het is de laatste vijand die vernietigd moet worden. Beter gezegd, er is al een winnaar: dat is Jezus!! Laten we denken aan een van de meest geliefde en gelezen psalm, Psalm 23, die in ver 4 zegt: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij”.

A.s. zondag, 1 oktober, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Bereid je hart voor om aan deze samenkomst deel te nemen. Berouwvol en vertrouwend op de vergeving, de overwinning en de genade van Jezus, mogen we de Eeuwigheid zien. Gezegende diensten...                                         LFK

 

Met het oog op de kerk

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen, waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.” Joh 17:3,4.

Met deze woorden groeten we de lezers van dit kerkblad en alle deelnemers aan de diensten deze zondag.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Joh 17.4, met het thema: “Taak volbracht!” De avonddienst is in het Portugees en wijk 6 zal ons een boodschap brengen over “LEVENDE STENEN”. Na deze dienst is er koffie met koek in Elim. Allen van harte welkom.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- De zieken;

- De droogte;

- De voorbereiding voor het Heilig Avondmaal;

- De Maand van de Zending in de IERs.

 

Collecte voor de Zending

Het Synodale Departement van de Zending heeft de Maand van de Zending georganiseerd. We hebben verschillende projecten leren kennen en vandaag, 24/09, hebben we de gelegenheid om te geven voor de Synodale Zendingsprojecten. Help mee bij de opbouw van deze projecten. Bid voor hen! Bezoek, indien mogelijk! Geef gul, opdat de Zending van God allen moge bereiken, zonder onderscheid.

 

Verkiezing van ambtsdragers

Op zondag, 8 oktober, meteen na de morgendienst, hebben we ledenvergadering van de kerk om nieuwe ambtsdragers te kiezen, te weten, 3 ouderlingen en 2 diakenen. Kandidaat tot ouderling zijn: Bastian Dykstra, João Dykstra, Margriet Dykstra, Willemiena de Geus, Maurício Greidanus en Egbert van Westering.  Kandidaat tot diaken: Charles Harms, Mauro Kuipers, Karin Adriane Los en Sandro van Santen. We vragen Gods zegen over deze verkiezing. 

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 29/09, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in oktober. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Pleun Voorsluys of Leo Aardoom.

 

Huwelijk

De Kerkenraad deelt mee dat PATRICK DIJKSTRA en DANIELLE CARNEIRO de bevestiging van hun huwelijk in de kerk aangevraagd hebben. Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 07 oktober 2017, om 19u in de IER Colônia. We wensen Gods zegen toe aan het jonge paar.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag zal, DV, gehouden worden op 18 oktober in Carambeí. Het thema van de dag is “Wees stil…”. De programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER voor R$ 35,00 t/m 10 oktober. Daarna kosten ze R$ 40,00. Van harte welkom!

 

Vragenlijst DECS

We vragen of zij die “O Grande Livro das Narrações Bíblicas” gekocht hebben, de vragenlijst willen beantwoorden en teruggeven. Je reactie is heel belangrijk voor het werk van de DECS.

 

Café Colonial van San Martin

De traditionele Café Colonial van San Martin zal gehouden worden op 7 oktober, zaterdag, in Elim.

We vragen aan wie kan helpen, om dat te doen door het geven van prijsjes voor de Tômbola en ingrediënten voor de taarten. Dezen kunnen afgegeven worden in Elim.

 

Verjaardagen in oktober

01-10-1944     Trijntje van der Vinne

01-10-1948     Gerrit Slob

02-10-1924     Frida Los       

03-10-1937     Lucy Dijkinga

17-10-1951     Charlotte Katsman

19-10-1932          Wilma de Geus

19-10-1948     Reinder Jacobi

20-10-1947.1    Cornelly Veth                       

24-10-1946     Ankie van der Meer

27-10-1952     Eloisa Macedo Ferreira (SM)

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

24/09 M Kewin Harms              

01/10 M Elizabeth Ramos

01/10 A Henrique Harms      

08/10 M Maike Dijkstra

08/10 A Marianne Dijkstra   

15/10 M Ellen Dijkinga

15/10 A Joemar Schelesky

22/10 N Netty van Westering

29/10 A Paula Zijlstra

 

Oppas

24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

01/10 Nathalia, Jaqueline, Marianne, Wendy

08/10 Paula, Valdirene, Mariana, Nadja

15/10 Laura, Diona, Nicole, Karine

22/10 Beatriz, Sara, Miriam, Sabrine

29/10 Rogeria, Minnie, Elisa, Rafaela

 

Bloemen in de kerk

24/09   Riekje Harms             

01/10   Marcia Kuipers

08/10   Daniele Carneiro       

15/10   Lucimara Harms

29/10  Henriete Osternack

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Wilfred de Boer

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) - Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys   

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           24/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van wijk 6 – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr.  William

                        Collecte: Zending

Dinsdag          26/09

13.30 u            Catechisaties

Woensdag       27/09

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     28/09

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20u                  Port. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            29/09

08 u                 Agenda kerkenraad

Zaterdag         30/09

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           01/10

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Ilmo Riewe

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.