Boletim de 17 de Setembro de 2017
Meeleven_2017_09_17 nº 1584

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1584

17 / 09 / 2017  

Nederlands

 

De Bakker en Zijn Brood

Matheus 20.20-28

Misschien is een van de moeilijkste vragen voor een christen de volgende: “Hoe verandert het Evangelie mijn werk”? In de praktijk, is het brood van een christelijke bakker anders dan het brood gemaakt door een niet christelijke? We weten dat dit een complex probleem is, maar ik geloof dat het brood, het eindresultaat, hetzelfde kan zijn, maar de procedure tot het brood klaar is moet anders zijn.

De moeder van Jacobus en Johannes kwam tot Jezus met een gedurfde vraag, en deze gebeurtenis veroorzaakte ongemak bij de discipelen. Jezus maakte gebruik van de gelegenheid om te leren: "Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn (...).

Jezus toonde aan hoe leiderschap moet worden omgevormd van een oefening van macht en commando, die onderdrukken, tot een nederige dienst voor het Evangelie.

Een christelijke leider kan zelfs dezelfde resultaten bereiken als een niet christelijke leider, maar de weg moet anders zijn! Het principe is breed en kan op het werk toegepast worden: in plaats van onderdrukken, dienen; in plaats van liegen, de waarheid vertellen; in plaats van de andere van achteren te raken, een duidelijke en eerlijke oppositie maken; in plaats van de concurrent te saboteren, concurreren met respect en eer. Het brood kan hetzelfde zijn, maar de manier waarop het bereid wordt moet anders zijn.                                                                    (MAMP – Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot Hem: “Zalig wie brood eten zal in het Koninkrijk Gods ". (Lucas 14:15)

Met deze Woorden groeten we de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten deze zondag.

Dit is de zondag met kanselruil. In de morgendienst gaat pr. Alexander Busch, van de IER Castrolanda, voor. Pr. Libório preekt in Castrolanda. De tekst voor de preek in alle IERs is Lc 14.15-24. We groeten pr. Alexander en zijn gezin en wensen hen zegen toe over hun werk en gezin.

Vanavond is er ZANGDIENST in het Portugees en daarin gaat pr. Libório voor. Bij deze gelegenjeid zingt het koor Excelsior liederen van lof en dankbaarheid voor de 84 jaren van onze kerk.

We wensen allen rijk door God gezegende diensten toe.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken

- Het gebrek aan regen

- De Maand van de Zending in de IERs.

- De 84ste verjaardag van de kerk.

 

Geboorte

Op 11 september is GILBERTO VAN DEN BOOGAARD NETO geboren, zoon van Thiago en Carina van den Boogaard. Met 2.835g en 48 cm. Samen met de ouders danken we God voor dit cadeau, ontvangen uit Zijn handen en voor de zegen om ouders te mogen zijn.

 

Zangdienst

De kerkenraad nodigt allen uit voor de Zangdienst. We willen, als volk van God, danken voor de zegeningen die Hij gaf aan onze kerk. Na de dienst zijn allen uitgenodigd in Elim om samen gezellig een kopje koffie te drinken.

 

Collecte voor de Zending

Beste broeders en zusters, het Synodale Departement van de Zending heeft de Maand van de Zending georganiseerd. We hebben de gelegenheid gehad om verschillende projecten te leren kennen en op zondag 24/09 hebben we de gelegenheid om te geven voor de Synodale Zendingsprojecten. Help mee bij de opbouw van deze projecten. Bid voor hen! Bezoek, indien mogelijk! Geef gul, opdat de Zending van God allen moge bereiken, zonder onderscheid.

 

Café Colonial van San Martin

De traditionele Café Colonial van San Martin zal gehouden worden op 7 oktober, zaterdag, in Elim.

We vragen aan wie kan helpen, om dat te doen door het geven van prijsjes voor de Tômbola en ingrediënten voor de taarten. Dezen kunnen afgegeven worden in Elim.

 

Uitnodiging

Samen worden we 130 jaar, daarom willen we in de eerste plaats God danken voor Zijn rijke zegen, en we willen dit met jullie ALLEN vieren. Kom met ons koffie drinken in Elim, op 24 september, na de morgendienst. Hartelijk welkom!

Kees en Chanco Dykstra

 

Bijbellezingen

17/09 M Minnie Boer

17/09 N Roselin de Best

24/09 M Kewin Harms

 

Oppas

17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine

24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

 

Bloemen in de kerk

17/09   Lorayne van den Boogaard

24/09   Riekje Harms

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilfred de Boer

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor

3de (San Martin) -  Leo Aardoom 

4de (Ponta Grossa) - Pleun Voorsluys   

5de (Ontvangst) – Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           17/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Alexander Busch

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst met medewerking Koor Excelsior – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        18/09

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Dinsdag          19/09

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       20/09

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     21/09

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         23/09

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           24/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van wijk 6 – Pr. Líbório Kissmann

                        Collecte: Zending

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.