Boletim de 10 de Setembro de 2017
Meeleven_2017_09_10 nº 1583

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1583

10 / 09 / 2017  

Nederlands

 

 

Tijd van vernieuwing

Let op de leliën des velds, hoe zij groeien.        (Mat. 6:28b)

September is een sympathieke maand voor velen – vanwege de vaderlandse vrije dag, en vooral, vanwege de lente! Overal de explosie van leven dat zich vernieuwt in de bloeiende bomen en struiken. Wat een variëteit in kleuren en vormen! De geurige atmosfeer wordt gevuld door het vrolijke gezang van de vogels!

Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen!” (Psalm 104:24)

Zo is het, psalmist! Drieduizend jaar na de woorden van deze psalm, Kunnen wij ook uitroepen “Hoe groot zijn Gij, HERE!

Wie ogen heeft, zie! Wie oren heeft, luister! Wie een neus heeft, adem! Zie, luister, adem en proef hoe mooi het leven in de handen van God is. Sommigen van de liederen die Gods volk het liefst zingt, proclameren de grootheid van God, geopenbaard in het werk van de Schepping: “De hemel roemt de Heer”, “O Heer als oog en oor t’ aanbid’lijk wonder”.

Een van onze broeders, een uitstekende fotograaf, brengt ons glimpen van de Schepping in prachtige foto´s, vruchten van een ziel die gevoelig is voor de wonderen van God! We hoeven niet zulke goede fotografen te zijn als Henrique, maar we kunnen de Heer verheffen, ons altijd verblijdend vanwege Zijn zorg voor ons. De uitnodiging om naar de natuur te kijken komt van Jezus, niet alleen om er van te genieten, maar om te leren van de lessen die ze ons brengt. De God die schept, zorgt ook! Hebben we winter? Ja, maar daarna hebben we de lente, elk jaar opnieuw!

De lente is de levende boodschap van de liefde van God, die zich ook moet openbaren in ons. Laten we bereid zijn om in nieuwheid van leven te wandelen! Laten we erkennen dat degenen die op de Heer vertrouwen zichzelf zullen vernieuwen; wij zijn het goede parfum van Christus, en wij kunnen ook vruchten van de Geest dragen. Hiermee wordt God verheerlijkt in de hemel en de mensen om ons heen worden gezegend door ons leven!        WNC

 

Met het oog op de kerk

“En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons". Hand 16.9

Met deze woorden groeten we de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten deze zondag.

In de morgendienst gaat pr. Josemar Bonho van de IER Itararé voor. Het thema voor de preek is: "De werking van de Heilige Geest in de zending van God". Deze zondag zullen we het missionaire werk van de IER Itararé leren kennen. Na de dienst is er koffie met koek in Elim. Zo kunnen we de broeders en zusters van die kerk beter leren kennen.

De avonddienst is in het Nederlands en daarin gaat pr. Roberto Verburg voor. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie in Elim, geleid door pr. William Nasar da Cruz van de IER San Martin. Pr. Libório gaat voor in de avonddienst in San Martin.

We wensen allen rijk door God gezegende diensten toe.

In onze gebeden, in de kerk en thuis denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Bart Janssen en Rosina Biersteker, onder behandeling.

- Margareth Dijkstra. Dinsdag, 12/09, zal ze een operatie ondergaan voor een prothese.

- De kerk van Itararé en haar missionaire werk.

- De sociale en politieke situatie in Brasil.

 

Geboortes

Op 1 september is LUCAS PINHEIRO SCHELESKY geboren, zoon van Joemar en Rosângela Schelesky, met 2.800g en 48 cm.

Op 6 september is STELA AARDOOM PEDROSO geboren, dochter van Amilton en Franscielly Pedroso, met 2.865 g en 48 cm.

Samen met de ouders danken we God voor deze cadeaus, ontvangen uit Zijn handen, en voor de zegen om opnieuw ouders te mogen zijn.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat LUCIANO VAN DEN BOOGAARD en LORAYNE RODRIGUES de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 16 september 2017, om 18.30u in de IER Colônia. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe.

 

Café Colonial van San Martin

De traditionele Café Colonial van San Martin zal gehouden worden op 7 oktober, zaterdag, in Elim.

We vragen aan wie kan helpen om dat te doen door het geven van prijsjes voor de Tômbola en ingrediënten voor de taarten. Dezen kunnen afgegeven worden in Elim.

 

Uitnodiging

Samen worden we 130 jaar, daarom willen we in de eerste plaats God danken voor Zijn rijke zegen, en we willen dit met jullie ALLEN vieren. Kom met ons koffie drinken in Elim, op 24 september, na de morgendienst. Hartelijk welkom!

Kees en Chanco Dykstra

Bijbellezingen

10/09 M Murilo Stanke

10/09 N Tobias Katsman

17/09 M Minnie Boer

17/09 N Roselin de Best

24/09 M Kewin Harms

 

Oppas

10/09 Monik, Stefanie, Alessandra, Julia

17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine

24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

 

Bloemen in de kerk

10/09   Helena Nolte

17/09   Lorayne van den Boogaard

24/09   Riekje Harms

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) - Pleun Voorsluys 

4de (Ponta Grossa) - Geraldo Slob    

5de (Ontvangst) – Fritz Nolte

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           10/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Josemar Bonho

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

Maandag        11/09

20 u                 Bijbelstudie 28+

Dinsdag          12/09

13.30 u            Catechisatie

Woensdag       13/09

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     14/09

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            15/09

20 u                 Bijbelstudie jonge echtparen

Zaterdag         16/09

18.30 u            Huwelijksdienst

Zondag           17/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Alexander Busch

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van Koor Excelsior

                        Collecte: Zending

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.