Boletim de 03 de Setembro de 2017
Meeleven_2017_09_03 nº 1582

Meeleven

Kerkblad nr. 1582

03 / 09 / 2017  

Nederlands

 

 

September, de maand van de Zending

De Synode heeft besloten dat de maand september van elk jaar de “Maand van de Zending” zal zijn. We gaan dit thema ademen, erover nadenken, op de hoogte brengen en gebracht worden hoe de zending werkt binnen en buiten onze kerken. We zullen de mensen leren kennen die betrokken zijn bij de verschillende plaatsen, hoeveel dat kost en hoe we kunnen helpen.

Om dat mogelijk te maken, hebben we elke zondag een verschillende focus.

Het voorgestelde thema is: “Handen aan het werk allen”. 1 Kronieken 28.20.  En de activiteiten zijn als volgt:

Op 3 september geven alle kerken hun interne zendingsprojecten de ruimte om zich te presenteren. Pr. William da Cruz, van “Project San Martin”, zal het werk dat daar gedaan wordt presenteren, de mensen die hem helpen met dit werk en de kinderen/jeugd die al bereikt zijn door de boodschap van het evangelie. Onze zuster Elizabeth van Westering Ramos zal vertellen over “Projeto de Valores”, een project dat ontwikkeld wordt door de Evangelisatiecommissie. We zullen de mensen leren kennen die betrokken zijn bij dit belangrijke werk, door welke de kinderen van de scholen van de gemeente het Woord van onze God ontvangen.

Op 10 september zullen de zendingsprojecten gepresenteerd worden. Wij ontvangen de broeders en zusters van de kerk van Itararé, São Paulo. En die zondag gaan onze broeders en zusters van San Martin naar Tibagi.

Op 17 september hebben we de zondag met kanselruil. Zoals besloten door de Synode zal pastor Libório in Castrolanda voorgaan en pr. Alexander Busch bij ons in de kerk.

Op 24 september gaat de plaatselijke dominee voor in de dienst en de hele gemeente wordt uitgenodigd om haar gave voor de Zending te geven.

Dat God dit werk zegene. Dat het een inspirerende maand mag zijn voor ons allen. Laten we de kerk mobiliseren voor dit mooie en noodzakelijke werk.

 

Met het oog op de kerk

“Doch de discipelen gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die er op volgden”. (Mc 16.20)

Met deze Woorden groeten we de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten deze zondag.

In de morgendienst gaat pr. William Nasar da Cruz, van het project San Martin voor. De tekst voor de preek is Mc 16.14-20. Na de dienst is er een verbroedering in Elim met een kopje koffie.

De avonddienst is in het Portugees waarin pr. Libório voorgaat.

We wensen allen rijk gezegende diensten toe.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser, Bart Janssen en Rosina Biersteker, onder behandeling.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat LUCIANO VAN DEN BOOGAARD en LORAYNE RODRIGUES de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 16 september 2017, om 18.30u in de IER Colônia. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe.

 

Indicaties voor ambtsdragers

We vragen of u namen op wilt geven van mensen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en diaken in de plaats van de aftredende broeders en zusters: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms en Janus Katsman.

De kerkenraad heeft de vraag van een kerklid, om niet zoveel ambtsdragers in een keer te vervangen, ingewilligd. Zo heeft de kerkenraad in overeenstemming besloten dat ouderling Ediméia Buist nog een jaar in het ambt blijft. Op deze manier worden er elk jaar 5 ambtsdragers vervangen. We vragen om minstens drie namen op te geven voor ouderling en twee voor diaken.

Opgelet: er mogen geen broers of zussen, ouders/kinderen en echtgenoten opgegeven worden van mensen die al deelnemen aan de kerkenraad. Ook zij die vorig jaar afgetreden zijn mogen niet opgegeven worden. Dat zijn: Bauke Dijkstra, Gerdiena Dykstra, Ulbe Struiving, Jan van der Vinne en Alex Los.

 

 

Vragelijst

De DECS heeft een vragenlijst opgesteld over de "Grande Livro de Narrações Bíblicas” van Anne de Vries. Deze ligt op de tafel aan de ingang van de kerk. De vraag is of diegenen die het boek gekocht hebben deze lijst invullen en teruggeven door het in de collectezak te doen. Als iemand buiten Carambeí woont kan hij de lijst aanvragen per e-mail aan br. Reinder Jacobi (rnjacobi@br10.com.br).

Belangrijk: als je dit belangrijke materiaal nog niet gekocht hebt, kan dat nog. Het is te koop bij Boekhandel LER of op het kantoor van de kerk.

 

Bijbellezingen

03/09 M Bauke Dijkstra

03/09 N Paula Zijlstra

10/09 M Murilo Stanke

10/09 N Tobias Katsman

17/09 M Minnie Boer

17/09 N Roselin de Best

24/09 M Kewin Harms

 

Oppas

03/09 Renata B., Lorayne, Camila, Tafny

10/09 Monik, Stefanie, Alessandra, Julia

17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine

24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

 

Bloemen in de kerk

03/09  Maike Janssen

10/09  Helena Nolte

17/09  Lorayne van den Boogaard

24/09  Riekje Harms

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) -  Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) - Fritz Nolte  

5de (Ontvangst) –  Paulo Los  

 

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

 

 

 

 

 

Agenda

Zondag                03/09

10 u                       Port. Dienst – Pr. William da Cruz

10u                        Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques de Best

10 u                       Zondagsschool

10 u                       Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

19.30 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u                 Dienst in San Martin – Pr. William

                               Collecte: Kerk

Maandag           04/09

19.30 u                 Vergadering Kerkenraad

Dinsdag               05/09

13.30 u                 Catechisaties

19.30 u                 Vrouwenvereniging Ora et Labora thv Nelly Dijkinga

19.30 u                 Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag         06/09

15 u                       Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                       Koor Excelsior

20 u                       Bijbelstudie Res. Los

Donderdag        07/09

19 u                       Gebedsbijeenkomst

20 u                       Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag             09/09

19 u                       Catechisaties

20 u                       Belijdeniscatechisatie

Zondag                               10/09

10 u                       Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u                 Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u                 Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz

                                Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.