Boletim de 27 de Agosto de 2017
Meeleven_2017_08_27 nº 1581

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1581

27 / 08 / 2017  

Nederlands

 

Kerk of Tempel, wat zijn wij?

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij den dag ziet naderen. (Hebr 10:24–25)

Kerk of Tempel, wat zijn wij? Wat de Schriften ons zeggen is dat we tempels van de Heer zijn. De kerk is niet de tempel, maar de bijeenkomst van mensen, of, de vergadering van de levende tempels van God.

In het Nieuwe Testament is het woord “kerk” de vertaling van het Griekse woord ekklesia, dat nooit verwijst naar een plaats van aanbidding, maar naar een bijeenkomst van mensen. In de meeste gevallen, duidt ekklesia op een lokale vereniging van gelovigen. In de Griekse wereld, verwijst het woord ekklesia meestal naar een ontmoeting, de term werd ook technisch gebruikt om te verwijzen naar regelmatig geplande vergaderingen van burgers van een Griekse stad.

Een mens alleen is geen kerk! Jezus is het hoofd van de kerk en Hij zei dat Hij zou zijn waar twee of meer samen zouden zijn. Als iemand alleen is en Jezus is in die persoon (dat is een Bijbelse waarheid), maakt dat van haar een tempel, woning van God. Wanneer deze persoon zich verbindt met gelijken, dan is Hij in hun midden en zij zullen een kerk zijn.

Jezus is niet losgekoppeld van Zijn kerk. Maar als we zeggen: "Ik ben de kerk," nemen we onze scheiding en onafhankelijkheid van God aan, en oefenen we onverdraagzaamheid uit, omdat we beoordelen dat we boven het gemiddelde zijn, dat we beter zijn dan anderen, zelfs onbewust.

Vaak is dit een manier om te zeggen “ik heb niets te maken met de fouten die in de kerk gemaakt worden, ik sta buiten deze moeilijkheden”. Maar wij zondigen allemaal. Zonden verschillen onder elkaar in vorm en uitvoering, maar het blijven zonden, en hierin lijken we allemaal op elkaar: zondaars, vergeven door Christus.

De mensen maken heel vaak van de kerk van Christus een plaats die veraf ligt van wat velen van ons gedacht hadden. Maar Jezus had al gezegd dat er verleidingen zouden komen. Ondanks alles wat we horen en zien, moeten we geloven dat alles onder Gods controle staat!

Enkele bedoelingen van onze vergadering als kerk staan in het aangegeven vers aan het begin van deze post: 1) elkaar aanvuren tot liefde; 2) elkaar aanvuren tot goede werken; 3) elkander aansporen. En dat is niet mogelijk als we niet aan de gemeente deelnemen. Tenslotte zoekt de liefde niet zijn eigen belang. Als we Christus liefhebben, laten we dan Zijn belangen zoeken, laten we, als kerk, onze verantwoordelijkheid op ons nemen, onze rol om te stimuleren en aan te moedigen, onze standvastigheid behoudend, altijd overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat onze arbeid in de Heer niet nutteloos is.   MAMP

 

Met het oog op de kerk

“Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus”. 2 Timóteo 2:1

Met deze woorden groeten we de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten deze zondag.

In de morgendienst gaat pr. Libório voor. De tekst voor de preek is 2 Tim 2.1-13.

De avonddienst is gezamenlijk met de broeders en zusters van de IER Nova Holanda.

We wensen allen rijk door God gezegende diensten toe. In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenhauser, Bart Janssen en Rosina Biersteker, onder behandeling.

- Franke Dijkstra dankt voor het goede verloop van de operatie en resultaten van onderzoeken. Hij is herstellend.

- Opgeven van namen voor ambtsdragers.

 

Geboorte

Op 22 augustus is HEITOR DE BEST APLEWICZ, zoon van Rosemary de Best en Carlos Aplewicz geboren. Samen met de ouders danken we God voor dit geschenk, ontvangen uit Zijn handen.

 

Overplaatsingen

De Kerkenraad deelt mee dat ze de belijdenisattestatie ontvangen heeft van NATHALY VAN DER GOOT LOS. Zij komt van de IER Arapoti naar onze kerk. We groeten onze zuster en wensen haar Gods zegen in haar leven onder ons.

Zuster Katheryn Assis da Luz Tochinski is overgegaan naar de 1ª Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. We wensen haar Gods zegen toe in deze Kerk.

 

Antwoord op beroep

De kerkenraad deelt mee dat pr. Roelof Sietsma het beroep om in onze kerk te werken aangenomen heeft. Onze verwachting is dat pr. Roel en echtgenote Madeline nog voor het einde van dit jaar in ons midden zullen zijn.

In de eerste plaats danken we God voor Zijn leiding in de keuze en vragen Zijn zegen over het echtpaar Sietsma, hun familieleden, de broeders en zusters van de kerk van Zaltbommel en de voorbereidingen voor de reis.

We willen ook de leden van de beroepingscommissies bedanken. Zowel de beroepingscommissie voor nog een dominee voor de IER Carambeí, als de beroepingscommissie voor een dominee voor de IER San Martin. Hartelijk dank voor jullie tijd en gaven toegewijd aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 01/09, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in september. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Roberto Verschoor of Juan van der Vinne.

 

Indicaties voor ambtsdragers

We vragen of u namen op wilt geven van mensen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en diaken in de plaats van de aftredende broeders en zusters: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms en Janus Katsman. De kerkenraad heeft de vraag van een kerklid, om niet zoveel ambtsdragers in een keer te vervangen, ingewilligd. Zo heeft de kerkenraad in overeenstemming besloten dat ouderling Ediméia Buist nog een jaar in het ambt blijft. Op deze manier worden er elk jaar 5 ambtsdragers vervangen. We vragen om minstens drie namen op te geven voor ouderling en twee voor diaken.

Opgelet: er mogen geen broers of zussen, ouders/kinderen en echtgenoten opgegeven worden van mensen die al deelnemen aan de kerkenraad. Ook zij die vorig jaar afgetreden zijn mogen niet opgegeven worden. Dat zijn: Bauke Dijkstra, Gerdiena Dykstra, Ulbe Struiving, Jan van der Vinne en Alex Los.

 

Collecte voor Lar Aurora

De Kerkenraad herinnert allen eraan dat de collectes van de laatste zondag (20/08) bestemd waren voor Lar Aurora. Als iemand niet in de diensten was of niet voorbereid voor deze collecte, er is nog tijd voor. Je kunt nog geven, door het geld in een geïdentificeerde enveloppe te doen in de collectes van de volgende zondagen. Namens het bestuur van de Lar, onze hartelijke dank.

 

Vragen

De DECS heeft een vragenlijst opgesteld over de "Grande Livro de Narrações Bíblicas” van Anne de Vries. Deze ligt op de tafel aan de ingang van de kerk. De vraag is of diegenen die het boek gekocht hebben deze lijst invullen en teruggeven door het in de collectezak te doen. Als iemand buiten Carambeí woont kan hij de lijst aanvragen per e-mail aan br. Reinder Jacobi (rnjacobi@br10.com.br).

Belangrijk: als je dit belangrijke materiaal nog niet gekocht hebt, kan dat nog. Het is te koop bij Boekhandel LER of op het kantoor van de kerk.

 

Gezamenlijk dienst

Deze zondag is de avonddienst samen met de broeders en zusters van de IER Nova Holanda. Om de verjaardag van die kerk te vieren. Allen van harte welkom!

 

Verjaardagen in september

04-09-1952     Netty van Westering

12-09-1947     Tereza de Carvalho (SM)

15-09-1932          Tony Sijpkes

15-09-1939     Ivan Cristóforo (PG)

15-09-1942     Neuza Ramos

17-09-1940     Elizabeth Boot

19-09-1937     Emmy Jacobi

20-09-1952     Cornelio Dykstra

20-09-1952     João Dykstra

25-09-1934     Foppe Dijkstra

26-09-1925          Willem de Geus

30-09-1945     Rosa de Rooy

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

27/08 M Joemar Schelesky   

27/08 N Ellen Dijkinga

03/09 M Bauke Dijkstra                    

03/09 N Tobias Katsman

10/09 M Murilo Stanke                     

10/09 N Paula Zijlstra

17/09 M Minnie Boer            

17/09 N Roselin de Best

24/09 M Kewin Harms

 

Oppas

27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole

03/09 Renata B., Lorayne, Camila, Tafny

10/09 Monik, Stefanie, Alessandra, Julia

17/09 Ana, Sheila, Renata S., Elaine

24/09 Caroline V., Silvana, Nadinny, Noeli

 

Bloemen in de kerk

27/08 Maria Dijkinga

03/09   Maike Janssen

10/09   Helena Nolte 

17/09   Lorayne van den Boogaard              

24/09   Riekje Harms

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) - Fritz Nolte

4de (Ponta Grossa) - Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk - Van 22/08 t/m 03/09 gesloten.

 

Agenda

Zondag           27/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst samen met IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr.  William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          29/08

13.30 u            Catechisaties

Woensdag       30/08

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     31/08

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         02/09

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           03/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques

19.30 u            Port. Dienst –  Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.