Boletim de 20 de Agosto de 2017
Meeleven_2017_08_20 nº 1580

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1580

20 / 08 / 2017  

Nederlands

 

Leren te spreken

"Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven." (Col 4:6)

Een van onze kleindochters, toen ze nog klein was, noemde mij de eerste tijd: "Poa!"; wat een mooi woord, al was het dan ook brabbeltaal. Maar ze stopte niet hier; even later ging het al beter, en toen was ik "Ota!". Na verschillende pogingen, noemt ze me nu "Opa!". Weet je wat ze zei? Pure poëzie! 

Ze was aan het leren praten; en toen kwam ik tot de ontdekking dat, ook al zijn we al gegroeid, we ook moeten leren spreken. Ja, we kennen misschien verschillende talen, en toch, we kunnen niet spreken!

De apostel Paulus vraagt de aandacht van de Colossensen voor de goede leer van de Genade; maar, aan het einde, leert hij hen dat hun spreken TE ALLEN TIJDE AANGENAAM zij.

Met "aangenaam", bedoelt de apostel geen vals, vleiend of leugenachtig woord. Goed samengevat en logisch, is "hat aangename woord” het woord met echte inhoud, voorzichtig in de uiting en uiteindelijk winstgevend in resultaten.

Ik schrijf dit even voor etenstijd. Met trek denk ik aan een stuk vlees. Maar dit vlees moet goed gekruid worden, wat zorgt voor een heerlijke smaak en goede kwaliteit. Zo moeten onze woorden zijn; gekruid met liefde en mededogen zullen ze beter aangenomen worden en goed doen.

Wanneer moeten we aangename woorden gebruiken? De regel is duidelijk: ALTIJD! Met je kinderen, je echtgenoot(e), je broer of zus, je broeder of zuster in Christus, je schoonmoeder, je schoondochter en ga zo maar door.

Het aangename woord bouwt op, corrigeert, animeert, oriënteert. Het kan zelfs kritisch zijn, maar als we erkennen dat het relevant en met empathie en zorg gesproken is, nemen we het aan en danken er voor. 

Maar het woord dat niet aangename is, tja, niets aan te doen, het is echt onaangenaam. Het ruikt en smaakt slecht en kan kwaad doen. Heb je de zin “O ja, het is ook zo!” weleens gehoord? Het wordt vaak gebruikt om een uitbarsting te camoufleren of om iemand in verlegenheid te brengen. Het onaangename woord, onzorgvuldig gezegd, vernietigt goede vriendschappen, verkoelt het huwelijk, verdeelt de kerk, daalt de productiviteit op het werk...

Niet voor niets is wijs degene wie zegt: "Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op " (Spr 15:1).

Volhardend met vreugde, leert onze kleindochter spreken. Goed voor ons, beter voor haar!

Zullen wij ons ook beschikbaar stellen om te leren om altijd “aangename woorden” te zeggen?   WNC

 

Met het oog op de Kerk

God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; opdat men op aarde Uw weg kenne, onder alle volken Uw heil.

Met de woorden van Psalm 67 groeten we de lezers van dit kerkblad een allen die deelnemen aan de diensten deze zondag.

De voorganger in de morgendienst is pr. Libório. De tekst voor de preek is psalm 67.

De avonddienst is in het Nederlands en br. Jacques de Best gaat hierin voor. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie, in Elim, geleid door pr. William da Cruz, van de IER San Martin. Dat God de bijeenkomsten zegene, zowel in de kerk als in onze huizen.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De broeders en zusters in behandeling.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat EDER VRIESMAN en ELAINE ANDRESSA DIJKINGA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 26 augustus 2017, om 19u in de IER Colônia. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen en veel geluk in het leven samen toe.

 

Hulp voor Evangelist Fernando.

We herinneren allen eraan dat de Kerkenrad ons stimuleert om Evangelist Fernando Mavundza en zijn gezin te helpen. Hij bouwt zijn huis in de wijk San Martin. Verschillende leden hebben al bouwmateriaal gegeven, maar hij heeft nog ongeveer R$ 5.000,00 nodig om de basis van het huis te voltooien. Als iemand kan helpen met welk  bedrag ook, neem dan a.u.b. contact op met ouderling Roberto Verschoor.

 

De Esco-lar deelt mee dat ze ingevroren bitterballen te koop hebben. Eet smakelijk!

 

Bijbellezingen

20/08 M Netty van Westering

20/08 N Tineke Voorsluys

27/08 M Joemar Schelesky

27/08 N Ellen Dijkinga

 

Oppas

20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana

27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole

 

Bloemen in de kerk

20/08 Sara Angulski

27/08 Maria Dijkinga

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob 

2de (Bijbelstudie) – Fritz Nolte

3de (San Martin) - Paulo Los

4de (Ponta Grossa) - Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) – Margaret Dijkinga

 

Kantoor van de kerk

Open op maandag 21/08 van 13.30u tot 16.30u. Van 22/08 t/m 03/09 is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           20/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Jacques de Best

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Lucas G. Los 

                        Collecte: Lar Aurora

Maandag        21/08

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Dinsdag          22/08

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz – Bijbelstudie Pr. Libório

Woensdag       23/08

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     24/08

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         26/08

19 u                 Huwelijksdienst

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           27/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Port. Dienst samen met IER Nova Holanda – Pr. Líbório Kissmann

                       Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.