Boletim de 06 de Agosto de 2017
Meeleven_2017_08_06 nº 1578

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1578

06 / 08 / 2017  

Nederlands

 

GEMEENSCHAP

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. (Joh 15.12)

Het woord “elkander” komt veel voor in de Bijbel. Dit woord wordt uitgebreid gebruikt in de Schrift tot onze opbouw en groei. Maar wat is de betekenis van het woord “elkander”? Het heeft te maken met de gemeenschap en de gezondheid van het lichaam van Christus. Ik geloof dat dit gebod on leidt in onze relaties; ons leidt tot groei door kennis en interactie tussen de broeders; goede solide vriendschappen produceert, ons karakter verandert gelijkvormig aan het karakter van Christus; en ons leidt om het Koninkrijk van God hier op aarde dynamisch op te bouwen.

Het woord "elkander" wordt vrijwel genegeerd door sommige christenen, want bij het lezen van de Schrift kunnen veel mensen de breedte en de kracht van de inhoud ervan niet zien. Daarom noemen sommige auteurs deze opdracht de sleutel om de gemeenschapscrisis binnen de christelijke kerk te bestrijden.

Crisis? Hoezo, welke crisis? Waar zien we die gemeenschapscrisis?

Wanner we ons niet bezorgd maken over de ander. Als we egoïstisch kijken naar de wereld en de kerk, uitsluitend gericht op onszelf; en we in onszelf gekeerd, gesloten, vervreemd blijven, zonder broederlijk contact, met alleen oppervlakkige relaties, etc.

Als we denken zoals Kaïn die, nadat hij zijn broer Abel vermoord had, God kortaf antwoorde, in Genesis 4:9: Toen zeide de HERE tot Kaïn: “Waar is uw broeder Abel?” En hij zeide: “Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?”

Zijn we verantwoordelijk voor onze broeders? Of doden we hen net als Kaïn, niet fysiek, maar emotioneel, affectief of relationeel?

De kerk van Jezus Christus is altijd geroepen om te groeien met kwaliteit. En groeien met kwaliteit betekent groeien met de broeders en zusters, voor elkander zorgend, biddend voor elkander, elkander liefhebbend, elkander vergevend. Zo’n kerk kan een groot verschil uitmaken in deze wereld van individualisme, egoïsme en competitie tussen de mensen, waar we leven.

Maar er bestaat altijd het risico dat de Kerk het liefhebben vergeet. En een kerk die broederlijke liefde vergeet, verlaat zijn ware identiteit. Mogen wij open staan om te wandelen op het fascinerende pad van gemeenschap met God en met de mensen, het pad dat ons leidt tot een overvloedig leven in Zijn tegenwoordigheid. (MAMP)

 

Met het oog op de kerk

We groeten de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten van deze zondag waarop we he Heilig Avondmaal hopen te vieren. “En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak den zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. Mat 26.26-28

In de morgendienst gaat pr. Libório voor. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora, geleid door oud. Wilfred de Boer. De avonddienst is in het Portugees en pr. Libório gaat daarin voor. We wensen allen rijk door God gezegende diensten toe.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis willen we denken aan:

- De broeders en zusters in behandeling.

- De rouwenden vanwege het overlijden van br. Willem Albert Dijkinga en Maria Eduarda Los (dochter van Eduardo en Fátima Los)

 

In memoriam.

Onze God heeft broeder Willem Albert Dijkinga thuisgehaald. Willem werd geboren op 27 mei 1947. Hij was al een tijd ziek en met de hulp van zijn vrouw, dochters en verdere familie heeft hij gestreden en altijd de hoop behouden om beter te worden. Op zaterdag 29/07 is hij overleden. Hij behaalde de leeftijd van 70 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

De rouwdienst werd gehouden op de 29ste om 16u, en de tekst die gebruikt werd tot troost voor de familieleden en de broeders en zusters was Psalm 121, in het bijzonder vers 2. “Mijn hulp is van den HERE, die hemel en aarde gemakt heeft”.

We wensen Gods zegen toe aan de familie. Dat zij trouw mogen blijven en de troost van God vinden in de hoop dat door de opstanding van Jezus wij ook onze opstanding mogen verwachten.

 

Openbare Geloofsbelijdenis

Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal Raquel van den Boogaard openbare Geloofsbelijdenis doen op 13 augustus in de morgendienst.

 

OPPAS

De coördinatie van de Oppas deelt mee dat de nieuwe leidsters Nathalia Dijkstra (99973 1015), Sara Jacobi Angulski (99966 4959) en Stefanie Dykstra (99106 4015) zijn.

Als je speelgoed hebt om te geven of zin om te helpen, neem dan aub contact op met een van de leidsters. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

 

Bijbellezingen

06/08 M Elizabeth Ramos

06/08 N Henrique Harms

13/08 M Maike Dijkstra

13/08 N Marianne Dijkstra

20/08 M Netty van Westering

20/08 N Tineke Voorsluys

27/08 M Joemar Schelesky

27/08 N Ellen Dijkinga

 

Oppas

06/08 Dorothea, Minnie, Elisa, Nadja

13/08 Laura, Beatriz, Rafaela, Heloisa

20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana

27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole

 

Bloemen in de kerk

06/08 Caroline Kugler

13/08 Lidiane Meytre

20/08 Sara Angulski

27/08 Maria Dijkinga

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Paulo Los 

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi  

3de (San Martin) – Margaret Dijkinga

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) – Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           06/08

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10u                  Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Wilfred de Boer

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Gonçalo Manita

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissman

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

Maandag        07/08

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          08/08

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       09/08

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     10/08

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         12/08

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           13/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Elton Luithardt

                        Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.