Boletim de 23 de Julho de 2017
Meeleven_2017_07_23 nº 1576

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1576

23 / 07 / 2017  

Nederlands

 

Empathie

Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. (Romeinen 12:15)

Met andere mensen meeleven is niet altijd gemakkelijk, maar het is niet iets waarvan we ons kunnen (of zelfs mogen) onthouden. In relaties toont empathie van essentieel belang te zijn, als voorwaarde voor degenen die een leven vol van betekenis, vroom, onbaatzuchtig meelevend en in gemeenschap willen leiden.

Er was geen gebrek aan empathie bij de grote weldoeners van de mensheid, zoals Franciscus van Assisi, moeder Teresa van Calcutta en Mahatma Gandhi, onder zoveel anderen. En Jezus zelf heeft ons geleerd dat het noodzakelijk was zich te identificeren met de mens, door zichzelf te ontledigen van zijn goddelijkheid, om het zoenoffer voor onze redding te brengen.

Wij allen voelen ons beter als we de oprechte interesse van de mensen om ons heen bemerken. Is het niet heerlijk te merken dat onze vrienden delen in onze blijdschap wanneer er iets goed met ons gebeurd, in plaats dat ze zich aangetast voelen door jaloezie? Of dat er mensen echt bezorgd zijn over ons wanneer we ogenblikken van pijn of grote moeilijkheden doormaken? De echte liefde is zo, zonder schijn, vol empathie die ons ertoe leidt mensen goed te behandelen, en waarmee we even goed behandeld willen worden.

Dus, de volgende keer dat je goed nieuws hoort over iemand die je kent, streef erna om blij te zijn, ook al ben je er niet direct bij betrokken. Eveneens, wees gevoelig voor de gevoelens van pijn wanneer rampen gebeuren met wie het ook zij. Volg het voorbeeld van Jezus. Toon interesse. Wees erbij betrokken. Geef de liefde die God zo overvloedig in jouw leven gegeven heeft door aan anderen.                               (MAMP – Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

We groeten leden van de kerk, gasten en lezers van dit kerkblad. De genade en liefde van God zij met jullie allen.

Pastor Libório Kissmann gaat voor in de morgendienst deze zondag. Hij zal spreken over de tekst van Psalm 19, met het thema “Zij zijn kostelijker dan goud”.

In de Portugese avonddienst gaat ev. Ezequiel de Carvalho voor. Hij zal spreken over de tekst van Mat 13.24-30 en 36-43. Bij deze groeten we de evangelist en zijn gezin. Hartelijk dank voor het voorgaan in de dienst deze zondag. We wensen Gods zegen over je gezin en werk.

Pastor Libório en enkele kerkenraadsleden zullen in San Martin zijn, bij de afscheidsdienst van Evangelist Fernando Mavunza.

 

In onze gebeden denken we aan:

- Br. Willem de Geus, opgenomen in het ziekenhuis.

- De zieken en hun gezinsleden en oppassers. Dat God hen kracht en animo geve door Zijn Woord.

- Evangelist Fernando en zijn gezin.

- Onze Ledenvergadering voor het beroepen van nog een predikant.

 

Bijzondere Ledenvergadering

De kerkenraad roept allen op, in het bijzonder de belijdende leden, voor een vergadering vandaag, 23/07/17, na de morgendienst. Daar zal de naam van pastor Roelof Sietsma gelanceerd worden als kandidaat voor de vacature van predikant in onze kerk. We bidden om de leiding van de Heilige Geest bij dit beroepingsproces.

 

Afscheidsdienst

De Kerkenraad deelt mee dat Evangelist Fernando Mavundza afscheid neemt van de kerk van San Martin op 23 juli, in de avonddienst, om 19.30u. De kerkenraad nodigt allen uit voor deze dienst en wenst dat de Goede God evangelist Fernando, zijn vrouw Angelina en dochter Khanysile begeleide. Namens de kerk bedanken we hun voor hun werk en inzet. God zegene jullie.

 

Hulp aan evangelist Fernando en zijn gezin

Evangelist Fernando Mavunza is begonnen met de bouw van een eigen huis in de wijk San Martin. De Kerkenraad wil de leden van de kerk opwekken om hiertoe bij te dragen door bouwmateriaal of een bijdrage in geld te geven.

Als je mee wilt helpen, neem dan contact op ouderling Roberto Verschoor. (42) 99161 2531 of 3231.5157. Blijf bidden voor de missionaire projecten.

 

Bevestigingsdienst Pr. William

Op 30 juli, in een dienst om 19.30u, in de kerk van San Martin, zal pr. William Nassar da Cruz bevestigd worden als dominee van deze kerk. De kerkenraad nodigt allen uit voor deze dienst en wenst pr. William en zijn echtgenote Gods zegen toe op dit nieuwe arbeidsveld.

 

Bevestigingsdienst Pr. Roberto

De kerkenraad van de IER-Castrolanda nodigt allen uit voor de dienst waarin Pr. Roberto Cristian Verburg bevestigd zal worden als dominee van de IER-Castrolanda. Deze dienst zal zijn, D.V., om 9.30u van zondag 30 juli 2017.

 

Bijbellezingen

23/07 M Minnie Boer            

23/07 A Paula Zijlstra

30/07 M Roselin de Best      

30/07 A Kewin Harms

 

Oppas

23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

23/07  Audrey Gomes           

30/07  Barbara van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Margaret Dijkinga

2de (Bijbelstudie) – Ediméia Buist

3de (San Martin) - Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) - Wilfred de Boer

5de (Ontvangst) – Roberto Verschoor  

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           23/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Ev. Ezequiel de Carvalho

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza 

                        Collecte: Kerk

Woensdag       26/07

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

Donderdag     27/07

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           30/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. João Los

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Marco Aurélio Pereira 

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.