Boletim de 16 de Julho de 2017
Meeleven_2017_07_26 nº 1575

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1575

16 / 07 / 2017  

Nederlands

 

HYPOCRISIE

Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op witte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij den mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. (Mattheüs 23:27,28)

 

Mooi zijn aan de buitenkant! Dat is iets waarin we ons gespecialiseerd hebben. Maar lang niet altijd is een product dat ons aantrekt van dezelfde kwaliteit als de verpakking. De wereld van de reclame investeert fortuinen om de kleuren en vormen te ontdekken die ons het meest aantrekken. Er zijn vergelijkbare producten om hout, leer en veel andere mooie materialen te vervangen, want deze zijn duur. Schijn is aantrekkelijk en kost veel minder.

We weten dat schijn niet alles is, maar het zou dom zijn om te denken dat het niet belangrijk is. Maar als het om ons leven gaat, is de schijn ophouden onzin, en kan het veel kwaad doen aan onszelf en aan anderen.

Jezus was hier heel hard over tegenover de Joodse leiders, want hypocrisie is erg gevaarlijk. Het werkt op verschillende manieren. Wanneer we expres handelen om anderen ervan te overtuigen dat we niet zijn wie we zijn, of om te verbergen wat we werkelijk zijn; of wanneer we weigeren om dezelfde criteria die we toepassen op het beoordelen van anderen ook op onszelf toe te passen, dat zijn we hypocriet. We zijn allemaal onderworpen aan een zekere mate van hypocrisie, maar er zijn mensen die er in ondergedompeld zijn, die in twee werelden leven, die veinzen te zijn wat ze niet zijn, zich inspannend om hun ware gezicht te verbergen. Het christelijke geloof en de hypocrisie zijn onverenigbaar, want de hypocrisie maakt ons onbekwaam voor de liefde, het leidt ons af van de genade en voorkomt zelfs de werking van de Heilige Geest van God. En onder deze omstandigheden is er geen christelijk leven.

De hypocrieten ontvangen geen liefde omdat ze zich verstoppen, ze zijn niet wie ze zeggen te zijn. Ze kennen de macht van de genade niet omdat ze een geestelijke schoonheid veinzen die haar onnodig maakt. En ze ervaren de werking van de Heilige Geest niet omdat Hij overtuigt van zonde en leidt in alle waarheid, maar de hypocrisie overleeft van de leugen, de façade.

Hypocrisie leidt ons, zoals Jezus zei van de Farizeeën, tot het ophopen van onreinheid en dood in ons binnenste, terwijl we zuiverheid en leven veinzen aan de buitenkant. Dat is geen leven! Maar God heeft ons lief, en we hoeven niet te veinzen om door Hem aangenomen te worden. Dat we geholpen mogen worden door God, opdat de schoonheid van Christus in ons te zien zij. Zowel in ons gezicht als in onze ziel! (MAMP – Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

We groeten de leden van de kerk, gasten en lezers van dit kerkblad. De genade en liefde van God zij met jullie allen.

Pastor Arjan Witzier gaat voor in de morgendienst deze zondag. Hij zal spreken over de teksten uit Jesaja 42:18-43:7 en Romeinen 8:31-39.

De avonddienst is in het Nederlands en daarin gaat pr. Arjan ook voor. Hij zal spreken over de tekst uit Lucas 6:37-45. We groeten de dominee en zijn gezin. Hartelijk bedankt voor het voorgaan in de diensten deze zondag. We wensen jullie Gods zegen toe tijdens deze periode dat jullie ons bezoeken.

Op dezelfde tijd als de avonddienst is er Portugese Bijbelstudie, geleid door pr. Libório.

In onze gebeden denken we aan:

- de zieken en hun familie en verzorgers. Dat God hen kracht en animo geve door Zijn Woord.

- Willem Dijkinga, onder behandeling in het ziekenhuis.

 

Doop

Op 23 juli, in de morgendienst, zal RAFAELA VAN WESTERING RAMOS, dochter van Elizabeth en Everton Ramos, de Heilige Doop ontvangen. Dat God dit gezin zegene.

 

Bijzondere Ledenvergadering

De kerkenraad roept alle leden op, in het bijzonder de belijdende leden, voor een vergadering op 23/07/17, na de morgendienst. Daar zal de naam van pastor Roelof Sietsma gelanceerd worden als kandidaat voor de vacature van predikant in onze kerk. We bidden om de leiding van de Heilige Geest bij dit beroepingsproces.

 

Afscheidsdienst

De Kerkenraad deelt mee dat Evangelist Fernando Mavundza afscheid neemt van de kerk van San Martin op 23 juli, in de avonddienst, om 19.30u. Dat de Goede God evangelist Fernando, zijn vrouw Angelina en dochter Khanysile begeleide. Namens de kerk bedanken we hun voor hun werk en inzet. God zegene jullie.

 

Geven met het hart

Deze zondag, 16/07, hebben we opnieuw een collecte voor de diaconie. We willen met liefde aan onze broeders en zusters denken. Op dit moment in het bijzonder aan de vluchtelingenfamilie Khouzam, aangenomen door onze kerk. Na een korte tijd onder ons, en het overlijden van mr. Riad; gaan zijn vrouw en zoon ons deze maand verlaten.

God gaf ons dit gebod: “Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben”. 1 Joh 4:21.

 

Mededeling – kantoor van de kerk

We delen mee dat het kantoor van de kerk open is van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Op donderdag en vrijdag zal de secretaresse intern werk doen. We rekenen op uw begrip.                                       De kerkenraad

 

Bijbellezingen

16/07 M Murilo Stanke                     

16/07 N Antje Jacobi

23/07 M Minnie Boer            

23/07 N Paula Zijlstra

30/07 M Roselin de Best      

30/07 N Kewin Harms

 

Oppas

16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.

23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

16/07  Willemke de Geus

23/07  Audrey Gomes           

30/07  Barbara van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Ediméia Buist

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) - Wilfred de Boer

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) – Leo Aardoom  

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           16/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Arjan Witzier

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Arjan Witzier

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Elton Luithardt

                        Collecte: Diaconie

Maandag        17/07

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Donderdag     20/07

18.30 u            Gebed voor de Zending

Zondag           23/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.