Boletim de 09 de Julho de 2017
Meeleven_2017_07_09 nº 1574

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1574

09 / 07 / 2017  

Nederlands

 

God verheerlijken

De verheerlijking van God is een plicht van allen die eerbied en vrees voor God hebben. En de eerbied voor God eist gehoorzaamheid aan zijn geboden.

“Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.” Prediker 12: 13 e 14  

 

De verheerlijking kan in daden of woorden zijn.

1. Als het in daden is, is het noodzakelijk dat zij gepaard gaan met de bijbehorende component - het geloof. Want het geloof op zich is abstract, het zit in de persoon, en is daarom onzichtbaar. De enige manier om het zichtbaar te maken is het te uiten door middel van daden. Deze daden moeten in Jezus Christus hun oorzaak en hun doel vinden.

Het is vanwege Jezus Christus dat we doen wat we doen. “Maar heiligt den Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.” I Petrus 3:15

 

2. En als het in woorden is, leef dan naar wat je spreekt. Dat er geen tegenstelling zij tussen wat je zegt en wat je doet. Dat je spreken altijd één lijn trekt met je manier van handelen. Probeer altijd een man/vrouw te zijn van één woord. Dit omdat ieder mens groeit en rijpt wanneer hij in staat is om, in de eerste plaats, zijn eigen geweten te gehoorzamen. Want daarna zal hij in staat zijn om Gods geboden te gehoorzamen.       

 

3. Men kan God ook verheerlijken door Zijn daden in je leven te vertellen. Wat Hij gedaan heeft in ieders leven, moet reden tot getuigen zijn onder anderen. De oorzaak van vreugde, het resultaat van de overwinning, en zelfs nederlagen, God manifesteert zich tussen hen die van zijn koninkrijk zijn en ook van degenen die het nog niet zijn.

De daden van de openbaring van Gods kracht als we in nood zijn, angstig, bang of in twijfel, geven ons aanleiding om Hem te verheerlijken.       FAXM

 

 

Met het oog op de kerk

Via Meeleven onze hartelijke groet aan allen! We groeten onze gasten, de deuren van Gods huis staan altijd open. Van harte welkom!

Op deze zondag gaat pr. Libório voor in de morgendienst. De tekst voor de preek is Mat. 10.34-42, met het thema: “De prins van het zwaard”.

In de Portugese avonddienst gaat ev. Ezequiel de Carvalho voor.

We bidden voor:

- zr. Jannie Harms, op genomen in het ziekenhuis,

- de broeders en zusters die al langere tijd onder behandeling zijn.

 

Pós-graduação

De kerkenraad deelt mee dat pr. Libório afwezig zal zijn van 10 t/m 15 juli, om zijn cursus van pós-graduação voort te zetten. We vragen om contact op te nemen met je wijkouderling voor bijzondere aangelegenheden.

 

Doop

Op 23 juli, in de morgendienst, zal RAFAELA VAN WESTERING RAMOS, dochter van Elizabeth en Everton Ramos, de Heilige Doop ontvangen. Dat God dit gezin zegene.

 

Ingeschreven lid

Waldemar Vriesman is opnieuw lid geworden van onze kerk, Project San Martin. Hartelijk welkom in ons midden, onder Gods rijke zegen!

 

Geven met het hart

A.s. zondag, 16/07, hebben we opnieuw een collecte voor de diaconie. We willen met liefde aan onze broeders en zusters denken. Op dit moment in het bijzonder aan de vluchtelingenfamilie Khouzam, aangenomen door onze kerk. Na een korte tijd onder ons, en het overlijden van mr. Riad; gaan zijn vrouw en zoon ons deze maand verlaten.

God gaf ons dit gebod: “Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben”. 1 Joh 4:21.

 

Dankbaarheid

We danken God voor elk van jullie die deel uitmaken van de grote geloofsfamilie. We danken allen die op verschillende manieren hun gedeelte bijdragen.

We bedanken jullie die voor de multimedia, de grote letters, het kerkblad zorgen.

We bedanken de dames die, met hun gaven die ze van God gekregen hebben, de kleden en paramenten; de nieuwe tafelkleden voor Elim en het cadeau voor het gezin Verburg gemaakt hebben.

“En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God den Vader, dankende door Hem”. Cl. 3,17

                                                           De kerkenraad

 

Mededeling – kantoor van de kerk

We delen mee dat vanaf volgende week, 16/07, het kantoor van de kerk open is van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Op donderdag en vrijdag zal de secretaresse intern werk doen. We rekenen op uw begrip.               De kerkenraad

 

Bijbellezingen

09/07 M Henrique Harms     

09/07 N Bauke Dijkstra

16/07 M Murilo Stanke                     

16/07 N Antje Jacobi

23/07 M Minnie Boer            

23/07 N Paula Zijlstra

30/07 M Roselin de Best      

30/07 N Kewin Harms

 

Oppas

09/07 Lorayne, Silvana, Giovanna, Carina

16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.

23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

09/07   Denise Los     

16/07  Willemke de Geus

23/07  Audrey Gomes           

30/07  Barbara van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Wilfred de Boer

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) - Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys   

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30u. Maandag gesloten.

 

Agenda

Zondag           09/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Wilfred de Boer

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          11/07

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       12/07

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

Donderdag     13/07

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           16/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Arjan Witzier

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Arjan Witzier

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.