Boletim de 02 de Julho de 2017
Meeleven_2017_07_02 nº 1573

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1573

02 / 07 / 2017  

Nederlands

 

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

 (Mattheüs 16: 24)

 

Volgens Calvijn zitten er 3 aspecten aan het volgen van Jezus:

 

1. Onbezorgdheid

Onbezorgdheid is een geloofshouding: God zorgt en voorziet! Tegenover God past ons bescheidenheid en ingetogenheid. Er is geen ruimte voor onverschilligheid. Op de zorgende God kunnen wij met een gerust hart vertrouwen. Wees in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig en voor de toekomst onbekommerd. Hoewel christenen niet vrij zijn van vrees en zorg, wordt hun vertrouwen daardoor niet verlamd, maar verdiept. Ons grootste geluk bestaat immers uit de kennis van de zorgende Vader.

 

2. Geduld

Geduld is niet berusting, maar volharding.

Een christen moet worden toegerust voor de praktijk van het leven met de Heere Jezus. Hij moet leren een kruisdrager te zijn. Het kruis wordt ons door Christus op de schouders gelegd. Hij doet ons daardoor in Zijn gemeenschap delen.

Kruisdragen kan zich voordoen in vervolging vanwege het geloof, maar ook in noden als armoe, ziekte, verlies en rouw. Kruisdragen geschiedt omdat God dat wil. Dat is geen willekeur, maar voorkeur. Het lijden vormt een bewijs van Gods verkiezende liefde. De wonden die wij onderweg oplopen zijn niets anders dan littekens van de Gekruiste en kentekenen van ons kindschap van God. Kruisdragen is een beproeving en een loutering van het geloof. Het geloof weet dat God niets uit de hand loopt en dat Zijn belofte ook door het tegendeel wordt vervuld. God geeft ons wel eens bittere pillen te slikken. Maar dat zijn ook medicijnen, die wij uit de hand van de hemelse Heelmeester ontvangen. Het kruis duwt ons niet naar beneden, maar stuwt ons naar het vaderland, dat in het verschiet ligt.

 

3. Verlangen

Bij Calvijn gaat het verlangen naar de hemel samen met het besef van vreemdelingschap op aarde. Hij spreekt over een ‘verachting van het tegenwoordige leven’. Vergeleken met de hemelse erfenis is alle pracht van deze wereld te versmaden. Ons aardse leven is slechts voorlopig. Hier ontvangen wij reeds een voorproefje van het hemelse leven. Als de hemel ons vaderland is, wat is de aarde dan anders dan een oord van ballingschap?

Wij mogen ondertussen wel genieten van de aardse zegeningen, die God ons geeft. Het overdenken van het toekomstige leven is niet alleen het onderhouden van een meditatief moment, maar meer een geesteshouding: het is de oriëntatie van het complete leven op het toekomstige doel: de hemelse heerlijkheid!                                               

                                                                                                          Johannes Calvijn

 

Met het oog op de kerk

Beste lezers van dit kerkblad. Psalm 122.1 zegt ons: “Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan”! Dat deze zelfde blijdschap ook aanwezig zij in ons leven als we naar Gods huis mogen gaan op deze morgen.

In de morgendienst gaat pr. Roberto voor en de teksten voor de preek zijn: Ez 37.15-28 en Ef 2.11-22. Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van pr. Roberto en zijn gezin.

In de Nederlandse avonddienst gaat pr. Roberto ook voor. De teksten voor de preek zijn: Ez 47.8-12; Joh 7.37-39 en Openbaringen 22.1-2.

 

Gebeden

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- de familie Khouzam in rouw vanwege het overlijden van Riad Khouzam;

- de familie Meytre in rouw vanwege het overlijden van Flavio Laroca, vader van Lidiane Meytre;

- de zieken onder behandeling: Marcos de Geus, Rosina Biersteker, Tiago de Geus en Willem Dijkinga.

 

OPGELET – Lar en Residencial Aurora

Het bestuur van Residencial Aurora deelt mee dat er over een paar dagen een poort zal zijn bij de ingang naar de gebouwen. Met het oog op de veiligheid van bewoners, zal deze poort ’s avonds gesloten worden. We vragen of u, bij een eventueel bezoek om deze tijd, even wilt bellen naar de bewoners, opdat ze de poort kunnen openen. Deze informatie betreft ook het bezoek aan Lar Aurora.

 

Elektrische oven voor de IER San Martin.

De Commissie San Martin deelt mee dat er om de twee weken gewerkt wordt met kinderen op die plaats. Op deze bijeenkomsten wordt er ook een lunch aan de kinderen geserveerd. (ongeveer 20 kinderen).

We zijn hier heel blij mee en we danken God voor de gelegenheid om te dienen. Maar we hebben een elektrische oven nodig om de koeken te bakken voor de lunch.

Als je mee wilt helpen om die te kopen, neem dan a.u.b. contact op met ouderling Roberto Verschoor, (42) 99161 2531 of 3231.5157. Blijf bidden voor onze zendingsprojecten.

 

Bijbellezingen

02/07 M Ellen Dijkinga                    

02/07 N Nelly Jacobi

09/07 M Henrique Harms     

09/07 N Bauke Dijkstra

16/07 M Murilo Stanke                     

16/07 N Antje Jacobi

23/07 M Minnie Boer            

23/07 N Paula Zijlstra

30/07 M Roselin de Best      

30/07 N Kewin Harms

 

Oppas

02/07 Sara, Ana, Karine, Nadinny

09/07 Lorayne, Silvana, Giovanna, Carina

16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.

23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

02/07   Marijke Los

09/07   Denise Los     

16/07  Willemke de Geus

23/07  Audrey Gomes           

30/07  Barbara van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilfred de Boer

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor

3de (San Martin) -  Leo Aardoom 

4de (Ponta Grossa) - Pleun Voorsluys   

5de (Ontvangst) – Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30u. Vrijdag, 07/07, open van 8 tot 11u.

 

Agenda

Zondag           02/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Ned. Dienst - Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza  

                        Collecte: Kerk

Maandag        03/07

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Woensdag       05/07

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     06/07

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           09/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.