Boletim de 25 de Junho de 2017
Meeleven_2017_06_25 nº 1572

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1572

25 / 06 / 2017  

Laat mij de liefde brengen waar haat is

Het leven van een koning is ook gecompliceerd. David, beroemd zowel om zijn overwinningen als om zijn fiasco’s, heeft veel geleden vanwege het gedrag van zijn kinderen. Het gebrek aan controle over zijn familie en het slechte voorbeeld vanwege zijn eigen gedragingen, veranderde het leven van Davids kinderen in een gewelddadige en tragische geschiedenis, waardig voor films of novelles.

“Absalom, zoon van David, had een knappe zus, Tamar. Een andere zoon van David, Amnom, werd verliefd op haar” (2 Sm 13:1). Zo begint een verhaal over leugens, depressie, verkrachting, minachting, haat en moord onder de zonen van David. Absalom wilde wraak nemen op Amnom voor wat hij zijn zuster Tamar aangedaan had, en bereidde een hinderkaag. Wat een familiereünie moest wezen bij de kudde schapen, twee jaar later, veranderde in de moord van Amnom. Zoals staat in 2 Samuel 13:29: “En de knechten van Absalom deden met Amnon, zoals Absalom bevolen had. Toen stonden al de zonen van den koning op, zij bestegen allen hun muildieren en vluchtten”.

In tijden dat het menselijke recht faalt of niet bestaat, denken velen aan wraak, doodstraf en andere middelen om te verbeteren wat ze fout vinden. Als resultaat hebben we nog meer haat, geweld en dood. Op dit soort moeilijk ogenblikken is het belangrijk om te denken aan wat Gods Woord zegt over twee belangrijke principes:

Ten eerste: God kent allen en zijn gerechtigheid is wijs: “Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons”. (Col 3:25).

Ten tweede: De zonde maakt nog steeds veel kapot in het leven van mensen. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Here”. (Rm 6:23).

Elke dag moeten we aan God vragen of de Heilige Geest ons geduld en begeleiding geve en zorgt voor onze acties en reacties. En we mogen altijd rekenen op de vergeving van Jezus voor dat wat al achter ons ligt.                                                            (Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

We groeten leden van de kerk, gasten en lezers van dit kerkblad. De genade en liefde van God zij met jullie allen.

Pastor Libório Kissmann gaat voor in de morgendienst deze zondag. Hij zal spreken over Psalm 91. In deze dienst hebben we de deelnamen van de groep SONATA, die God dankt voor de 29 jaar van hun bestaan.

In de avonddienst hebben we de deelnamen van wijk 8. De teksten voor de preek zijn Psalm 131 en Mat 18.1-6, met het thema: “Opnieuw kind worden!”

In onze gebeden denken we aan:

- De zieken in behandeling: Thiago de Geus, Marcos de Geus, Willem Dijkinga en Rosina Biersteker;

-  Riad Khuzam nog in het ziekenhuis;

- Flávio Laroca, vader van onze zr. Lidiane Meytre. Hij ligt al een paar weken in het ziekenhuis;

- Betsie Los, zus van Rute Los Kiewiet. Zij heeft ook in het ziekenhuis gelegen.

Uitnodiging Kerkendag

De IER Carambeí-Colônia nodigt jou en je gezin uit voor de Kerkendag op 01 juli 2017, vanaf 9u in de zalen van de kerk.

Programma:

9u        Koffie – Elim

9.45u  Opening, Lofzang, Meditatie, Collecte en Verdeling in groepen (kerk)

Thema: Gisteren en vandaag, hetzelfde geloof

         - van de Reformatie tot vandaag -

10.15u Lezing in het Portugees – Pr. Libório Kissmann

            Lezing in het Nederlands – Pr. Roberto Verburg

Studie en activiteiten met de jeugd – Pr. João Los en Pr. Hermes Kohn

Kinderen van 3 t/m 11 jaar – Zondagsschool

Oppas

12.15u Middageten

            Afsluiting

We vragen om je op te geven tot 26 juni bij Roselin, roselindebest@gmail.com, (42)3231-1256 of (42)3231-4392.

A.u.b. de leeftijd van de kinderen opgeven voor de organisatie van de Oppas en Zondagsschool.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 30/06, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in juli. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roberto, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Cornelis Kuipers of Paulo Los.

 

Afscheidsdienst

Op 02 juli ‘s morgens zal D.V. de afscheidsdienst van pr. Roberto Verburg gehouden worden. In deze dienst willen we samen Gods aanwezigheid zoeken op dit ogenblik van weggaan. We wensen de dominee en zijn gezin de rijke zegen van God in dit nieuwe beroep.

 

Verjaardagen in Juli

01-07-1940     Cornelia Los

02-07-1942     Yolanda Degger

06-07-1952     Annie Bosch

07-07-1941     Dick de Geus

07-07-1949     Rivane Lima (PG)

08-07-1946     Lolke Ricardo Dijkstra

09-07-1943         Corrie Kuipers

16-07-1952     Nelly Dijkinga

18-07-1945     Joel Schelesky

18-07-1946     Leo van Santen

21-07-1930         Helena de Jong

21-07-1944     Albert Kuipers

22-07-1933     Annie Vriesman

25-07-1947     Maria Teresa Los

30-07-1945     Ivone Cristóforo (PG)

30-07-1948     Jan van der Vinne

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

25/06 M Joemar Schelesky

02/07 M Ellen Dijkinga                    

02/07 N Nelly Jacobi

09/07 M Henrique Harms     

09/07 N Bauke Dijkstra

16/07 M Murilo Stanke                    

16/07 N Antje Jacobi

23/07 M Minnie Boer           

23/07 N Paula Zijlstra

30/07 M Roselin de Best      

30/07 N Kewin Harms

 

Oppas

25/06 Paula, Stefany, Elaine, Julia

02/07 Sara, Ana, Karine, Nadinny

09/07 Lorayne, Silvana, Giovanna, Carina

16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.

23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

25/06   Marilene Eikelenboom         

02/07   Marijke Los

09/07   Denise Los    

16/07  Willemke de Geus

23/07  Audrey Gomes           

30/07  Barbara van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) - Pleun Voorsluys 

4de (Ponta Grossa) - Geraldo Slob    

5de (Ontvangst) – Fritz Nolte

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           25/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Jacques de Best

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Port. Dienst met mederwerking van wijk 8 – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza 

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          27/06

13.30 u            Catechisaties – 7de t/m 9de klas

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       28/06

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     29/06

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag           30/06

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         01/07

09 u                 Kerkendag

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           02/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - ( - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - ( - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - ( - 3231.1256

Zelador - ( - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.