Boletim de 18 de Junho de 2017
Meeleven_2017_06_18 nº 1571

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1571

18 / 06 / 2017  

Nederlands

 

De Extremen

Noord en Zuid zijn twee natuurlijke en aardrijkskundige extremen die tegenovergestelde richtingen aangeven. Maar rijk en arm zijn andere extremen, van maatschappelijke natuur. Goed en kwaad of licht en duister zijn ook andere extremen, en dezen van ethisch-morele natuur.

In ieder geval, wat ze gemeen hebben is dat het extreem moeilijk is om ze te laten convergeren of met elkaar te verzoenen. Toch heeft er altijd, in de menselijke geschiedenis, een poging bestaan om het kwaad als goed gezien te laten worden of dat het donker als licht werd aanvaard.

Er is een populair gezegde die deze poging kenmerkt: “... het nuttige met het aangename verenigen”. Dit betekent iets nuttigs of belangrijks te doen en daar plezier bij te beleven. Het is een populaire uitspraak die eenvoudig en onschuldig lijkt. Maar, het is algemeen bekend dat: “... wat goed is duurt lang om te komen, want wat makkelijk komt, gaat ook makkelijk weg”. Of zoals de socioloog Zygmunt Bauman zegt wanneer hij spreekt over deze vloeistof maatschappij van het "willen-hebben", waar de banden zwakker zijn dan ooit en waarin de behoefte aan directheid ons belet om frustratie te tolereren en zelfs om bepaalde beloningen uit te stellen voor betere prestaties. Want de nuttige dingen komen alleen maar in ons leven met inspanning en vaak met offers.

   
   

De bekende koning van Israël, David, probeerde de uitersten met elkaar te verzoenen. Nadat hij gezondigd had door bij de vrouw van zijn dienstknecht en soldaat Uria te liggen (2 Samuel 11: 1-5). Hij probeerde zijn zonde te bedekken, door Uria van de oorlog terug te roepen, hem geschenken te geven en hem naar zijn huis te sturen. Dit opdat de zwangerschap van Bathséba werd toegewezen aan Uria, haar wettige echtgenoot. (2 Samuel 11:6-21)

Als God de profeet Nathan niet gestuurd had, om hem te confronteren met de gelijkenis van de maaltijd van de rijke man, zou men waarschijnlijk nooit geweten hebben van dit kwaad. David zou het hebben klaargekregen dat twee kwaden een kwaad zouden bedekken. (Twee kwaden bedekken niet één kwaad, evenals twee kwaden niets goed maken).           FAXM

 

Met het oog op de kerk

We groeten de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen aan de diensten deze zondag. We wensen allen de vrede van Christus toe.

In de morgendienst gaat pr. Elton Luithadt van de IER Arapoti voor. Pastor Elton, samen met een ouderling uit Itararé, zijn bij ons voor de Synodale kerkvisitatie.

In de Portugese avonddienst gaat pr. Roberto Verburg voor.

In onze gebeden denken we aan:

- De familie Seifarth, vanwege het overlijden van Thea Seifarth afgelopen maandag.

- Flávio Laroca, vader van onze zuster Lidiane Meytre. Hij ligt al een paar weken in het ziekenhuis.

- Zr. Wilma de Geus, die ziek is. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu weer thuis in Lar Aurora.

- Onze broeders en zusters die ziek en/of onder behandeling zijn.

 

Geboorte

Op 14 juni is EMÍLIA STANKE geboren, dochter van Gilberto en Roberta en kleindochter van Pr. Geraldo en dona Hila. We feliciteren de ouders en grootouders en wensen hen Gods rijke zegen toe!

 

Uitnodiging Kerkendag

De IER Carambeí-Colônia nodigt jou en je gezin uit voor de Kerkendag op 01 juli 2017, vanaf 9u in de zalen van de kerk.

Programma:

9u        Koffie – Elim

9.45u  Opening, Lofzang, Meditatie, Collecte en Verdeling in groepen (kerk)

Thema: Gisteren en vandaag, hetzelfde geloof

         - van de Reformatie tot vandaag -

10.15u Lezing in het Portugees – Pr. Libório Kissmann

            Lezing in het Nederlands – Pr. Roberto Verburg

Studie en activiteiten met de jeugd – Pr. João Los en Pr. Hermes Kohn

Kinderen van 3 t/m 11 jaar – Zondagsschool

Oppas

12.15u Middageten

            Afsluiting

We vragen om je op te geven tot 26 juni bij Roselin, roselindebest@gmail.com, (42)3231-1256 of (42)3231-4392.

A.u.b. de leeftijd van de kinderen opgeven voor de organisatie van de Oppas en Zondagsschool.

 

Yard Sale 2017

De opbrengst voor de AASEC bij deze editie van de Yard Sale is R$ 21.207,03. We zijn heel dankbaar voor deze zegen van God en willen alle vrijwilligers, kopers, verkopers, gevers, sporters en het entertainment team bedanken. Elk van jullie was belangrijk want we hebben jullie allemaal nodig voor het slagen van het evenement. Laten we deze goede animo behouden voor de volgende edities.

AASEC en organisatiecommissie

 

Vraag Esco-lar

De Esco-lar vraagt om bouwmateriaal en meubels voor een gezin van de Esco-Lar. Zij woonden in een heel armoedig huisje waar ze nu uitmoeten vanwege risico’s om de regen. Ze hebben een stuk grond gekregen van de prefeitura, maar geen uitzicht op de bouw van een huis. Hartelijk dank!

 

Bijbellezingen

18/06 M Marianne Dijkstra

18/06 N Roselin de Best

25/06 M Joemar Schelesky

 

Oppas

18/06 Nathalia, Roberta, Mariana, Tafny

25/06 Paula, Stefany, Elaine, Julia

 

Bloemen in de kerk

18/06   Eliane de Geus

25/06   Marilene Eikelenboom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) -  Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) - Fritz Nolte  

5de (Ontvangst) –  Paulo Los  

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           18/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Elton Luithardt

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Elton Luithardt

                        Collecte: Seminário Concórdia

Maandag        19/06

19.30 u            Kerkenraadsvergadering

Dinsdag          20/06

13.30 u            Catechisaties – 7de t/m 9de klas

Woensdag       21/06

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     22/06

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         24/06

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           25/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Port. Dienst met medewerking van wijk 8 – Pr. Roberto Verburg

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.