Boletim de 16 de Abril de 2017
Meeleven_2017_04_16 nº 1562

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1562

16 / 04 / 2017  

Nederlands

 

Een nieuw huis

Een oude timmerman zag de tijd van zijn pensionering aankomen. Hij vertelde zijn werkgever over zijn plannen, deze luisterde aandachtig en vond het jammer dat hij een van zijn beste werknemers zou moeten missen. Als laatste en speciale vraag, vroeg hij hem om nog een laatste huis te bouwen. De timmerman gaf toe. Maar men kon merken dat zijn gedachten niet bij het werk waren. Hij spande zich niet in voor het werk en gebruikte mankracht en grondstoffen van lagere kwaliteit om het werk snel te beëindigen. De manier waarop hij zijn carrière beëindigde was betreurenswaardig. Toen het werk klaar was, kwam zijn werkgever het huis bekijken, en, tot verbazing van iedereen, gaf hij de sleutel van de voordeur aan de timmerman. “Dit huis is van jou”, zei hij, “het is mijn cadeau voor jou!”

Wat een schok en wat een schaamte! Als hij wist dat hij zijn eigen huis aan het bouwen was, zou hij het heel anders gedaan hebben. Nu moest hij gaan wonen in een huis dat op een slordige manier gebouwd was.

Denk aan jou als de timmerman. Denk aan jouw huis. Elke dag timmer je een nieuwe spijker, plaats je een hefframe of wand. Bouw verstandig. Al heb je nog maar één dag van leven, die dag verdient het om gracieus en met waardigheid te worden geleefd. Wat je met je eigen handen opbouwt, met je inspanning en je werk zijn een garantie voor jou “morgen” in deze wereld.

Maar denk eraan dat Christus al een huis voor jou bereid heeft in de hemel. De plaats is daar..., gereserveerd..., en wanneer we opnieuw het Paasfeest herdenken en vieren, vernieuwd God zijn belofte en herinnert ons eraan dat Christus gestorven is voor onze zonden, maar opgestaan om ons te redden.

Jezus leeft! Hij heeft een plaats voor ons bereid en ons gewaarschuwd: "Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt” Mat 26:41.

En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben. Joh 14:3.

Gelukkig Paasfeest, Jezus is opgestaan!!                  LFK

 

Met het oog op de kerk

Via Meeleven onze hartelijke groeten aan allen! We groeten onze gasten en bevestigen dat de kerkdeuren altijd open zullen staan.

Op deze Paaszondag gaat pr. Libório voor in de morgendienst. De tekst voor de preek is Mat 28,1-10. In de Nederlandse avonddienst gaat pr. Roberto voor. De tekst voor de preek is Jes 65.17-25 en Joh 20.1-23. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie, geleid door pr. Libório.

 

Pastor voor de IER San Martin

De beroepingscommissie voor een pastor voor de IER San Martin, deelt mee dat ze op 23/04 een kandidaat zullen ontvangen voor deze vacature. Het is pr. William Nassar da Cruz. Hij zal voorgaan in de avonddienst. Wie hem wil leren kennen is van harte welkom in San Martin. De dienst begint om 19.30u.

 

Mannenkoor

Met blijdschap delen we mee dat het Mannenkoor in onze dienst van 23 april zal zingen. Bij deze bedanken we de groep en wensen Gods zegen toe aan de deelnemers, hun gezinnen en kerken.

 

Verkiezing van ouderling voor de Zending

Op zondag 23 april, meteen na de morgendienst, hebben we een ledenvergadering van de kerk om de nieuwe ouderling voor de Zending te kiezen. Kandidaten zijn Annie Bosch en Roberto Verschoor. We vragen Gods zegen over deze verkiezing

 

Kom naar de Alpha Cursus!

Alpha is een reeks van interactieve bijeenkomsten die de fundamenten van het christelijk geloof verkent. Iedere bijeenkomst richt zich op een andere kwestie over het geloof. Helaas hadden we weinig inschrijvingen.

We willen allen, jongeren of volwassenen, wel of geen belijdende leden, oproepen om aan deze cursus mee te doen. De eerste bijeenkomst is a.s. zaterdag (22/04) om 9.30u in Elim. Wil je mee doen, stuur een ‘whats’ naar pr. Roberto.

 

Dankdienst

Dit jaar zal de Dankdienst gehouden worden op 30 april. We vragen de broeders en zusters om houdbare producten te brengen om de kerk op te sieren en die daarna aan instellingen gegeven worden. Je kunt de spullen in Elim laten.

 

Cursus

Het Synodale Departement van Christelijke Opvoeding – DECS nodigt leiders en leraren(essen) van de Zondagsschool , van de Evangelische Scholen en andere geïnteresseerden uit voor een lezing op 6 mei 2017 van 9u tot 12u.

THEMA: "Leven gevend aan het Onderwijs "

SPREKER: Pastor Elton Luithardt

Decaan van de Colégio Colônia Holandesa de Arapoti

PLAATS: Igreja Evangélica Reformada Nova Holanda – Carambeí

Inschrijvingen tot 30 april 2017 bij Sonia Rodrigues.

Er zijn geen onkosten voor de deelnemers!

 

 

 

 “Kinderen en jongeren van vandaag maken morgen,

investeren in hun voorbereiding is de basis voor een betere toekomst”.

 

Paascadeau

Heb je al een paascadeau gekocht voor familie en vrienden? De DECS (Departamento de Educação Cristã do Sínodo) geeft een suggestie!

Koop een set boeken (Oude en Nieuwe Testament) “O Grande Livro das Narrações Bíblicas”. Dit is vast een groot cadeau. Je kunt ze kopen bij Boekhandel LER of op het kantoor van de kerk.

 

Bijbellezingen

16/04 M Roselin de Best

16/04 A Antje Jacobi

23/04 M Minnie Boer

23/04 A Elizabeth Ramos

30/04 M Marianne Dijkstra

30/04 A Joemar Schelesky

 

Oppas

16/04 Stefanie, Lorayne, Mariana, Julia

23/04 Ana, Silvana, Karine, Elaine

30/04 Monica, Monik, Nadinny, Giovanna

 

Bloemen in de kerk

16/04   Leticia Voorsluys

23/04   Lydia Los

30/04   Wijk 2

 

Diensten van ouderlingen

 1ste (kerk) – Wilfred de Boer

2de (Bijbelstudie) – 

3de (San Martin) -  Leo Aardoom 

4de (Ponta Grossa) - Pleun Voorsluys   

5de (Ontvangst) – Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30u. Vrijdag, 21/04, gesloten.

 

Agenda

Zondag           16/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie San Martin - Ev. Fernando

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando

                        Collecte: Diaconie

Maandag        17/04

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          18/04

13.30 u            Catechisaties – 7de t/m 9de klas

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       19/04

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie jonge echtparen – Dennis en Tati

Donderdag     20/04

18.30 u            Gebed voor de Zending

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         22/04

9.30 u              Alpha Cursus

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           23/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissman

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.