Boletim de 09 de Abril de 2017
Meeleven_2017_04_09 nº 1561

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1561

09 / 04 / 2017  

Nederlands

 

Christus gedenken

Dankbaarheid. In het Grieks is dat ‘eucharistia’. In de dankzegging, die de eucharistie is, krijgt het gedenken zijn ware betekenis. ´Doet dit tot mijn gedachtenis’, heeft Jezus gezegd. Alles is daar gericht op het gedenken. Aan het avondmaal wordt de hele wereld in gedachtenis geroepen.

In de gereformeerde kring is het gedenken bij het Avondmaal sterk bepaald door de zin uit het formulier: ‘Ten eerste bedenke een ieder zijn zonde en ellende.’ Dat is het eerste waar mensen bij het avondmaal aan denken. En die zonde en ellende zijn niet te overzien, dus komen ze nooit door die berg heen. Ze kunnen die wel even negeren, want het avondmaal gaat over vergeving, maar ze komen toch steeds weer terug. Ook vergeven zonden komen steeds weer in herinnering en ze bepalen ons denken – en dus ons handelen. Het formulier kan dan wel zeggen dat we niet aan Gods genade moeten vertwijfelen of in de zonde vast blijven zitten, maar ze blijven opspelen. Nu zegt het avondmaal niet dat we onze zonde moeten gedenken. We moeten ze alleen bedenken – zo juist niet gedenken en ernaar handelen, maar welk mens kan bedenken zonder te gedenken?

Toch is het formulier helder: we moeten onze zonden bedenken, maar vervolgens Christus gedenken. Bij het avondmaal gaat het niet om onze zonde en ellende, maar om Christus. Hem gedenken wij en daarom is het avondmaal dankzegging, eucharistie. Zó heeft Jezus het gezegd: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis.’ Hij heeft niet gezegd: ‘Doet dit om nog eens goed aan je eigen zonden te denken’, maar: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis.’

Bij het avondmaal gedenken we Christus – en we gedenken zijn dood. We gedenken zijn liefde tot het einde. We gedenken dat Hij voor ons gekomen is, en dat gedenken is tegelijk handelen: dankzegging en eucharistie. Want gedenken is niet alleen een in herinnering roepen van een gebeurtenis uit een ver verleden. Het is vieren dat deze Jezus in ons midden is en in ons woont. Hij geeft zijn lichaam voor ons en zijn bloed reinigt van alle zonden. Brood en wijn zijn een geneesmiddel ten eeuwige leven.

En wij, wij zijn nieuwe schepping. Wij leven door zijn Geest. Dat is de kern van het leven van een christen: niet denken aan onszelf, aan onze zorgen en zonden, maar denken aan Christus. We delen zijn leven door deel te hebben aan zijn dood en met Hem te leven, in dat leven is de dood overwonnen en kan al het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.  RCV

 

Met het oog op de kerk

We groeten de lezers van dit kerkblad en wensen allen een gezegende zondag toe. Het is verblijdend om ons te verenigen met broeders, zusters en gasten om onze dienst aan God te vieren.

In de diensten van deze zondag willen we samen het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus vieren.

In de morgendienst gaat pr. Roberto voor. De tekst voor de preek is Joh. 12.1-11, met het thema: “Een grote demonstratie van liefde voor Christus”. Op dezelfde tijd is er dienst in Lar Aurora, geleid door pr. Libório.

De Portugese avonddienst met Heilig Avondmaal zal geleid worden door pr. Roberto. De Bijbelteksten voor de preek zijn Joh 13.1-15 en Phil 2.5-11, met het thema: “Jezus wast de voeten van de discipelen”. Allen van harte welkom!

In onze gebeden denken we aan:

- Riad Khzam die opgenomen is in het ziekenhuis en verschillende operaties ondergaan heeft;

- de broeders en zusters die onder behandeling of herstellend zijn.

 

IN MEMORIAM

Op 29 maart, ’s morgens, werden we opgeschrikt door het sterven van zuster Wiep van de Beld Kooy. Ze was in Lar Aurora, waar ze woonde, herstellende na een paar ziekenhuisopnames. Ze behaalde de leeftijd van 81 jaar.

Bij onze laatste bezoeken was het moeilijk om een gesprek te hebben. Het was duidelijk dat zr. Wiep moe was. We hopen dat het meeleven, de bezoeken, de woorden en het zingen haar troost gebracht en haar geloof en vertrouwen op God gevoed hebben. 

De tekst bij de begrafenis (op 30/03) was 2Cor 5.1-10 – die spreekt van onze “tijdelijke woning” en van de zekerheid die we mogen hebben in het geloof in Christus dat we “bekleed worden met onze hemelse woning”. Deze zekerheid geeft ons hoop en laat ons van nu aan al leven met de ogen omhoog, gericht op de liefde van God.

We wensen de familieleden van Wiep Kooy de troost die God ons wil schenken door middel van de grote Trooster, de Heilige Geest van God. Dat jullie altijd mogen geloven in de beloften van God. Geloven dat Jezus altijd naast jullie zal staan met zijn Woord en zijn Geest. En dat Hij onze Heiland is!

 

Overplaatsingen

ARI GUILHERME LOS en TÂNIA BRIZOLA LOS samen met hun zoon SAMUEL LOS zijn overgegaan van onze kerk naar de Igreja Evangélica Reformada Nova Holanda. We wensen hen Gods rijke zegen toe.

 

Verkiezing van ouderling voor de Zending

Op zondag 23 april, meteen na de morgendienst, hebben we een ledenvergadering van de kerk om de nieuwe ouderling voor de Zending te kiezen. Kandidaten zijn Annie Bosch en Roberto Verschoor. We vragen Gods zegen over deze verkiezing

 

Paascadeau

Heb je al een paascadeau gekocht voor familie en vrienden?

De DECS (Departamento de Educação Cristã do Sínodo) geeft een suggestie!

Koop een set boeken (Oude en Nieuwe Testament) “O Grande Livro das Narrações Bíblicas”. Dit is vast een groot cadeau.

Je kunt ze kopen bij Boekhandel LER of op het kantoor van de kerk.

 

Bijbellezingen

09/04 M Kewin Harms

09/04 A Paula Zijlstra

14/04 M Maike Dijkstra

16/04 M Roselin de Best

16/04 A Antje Jacobi

23/04 M Minnie Boer

23/04 A Elizabeth Ramos

30/04 M Marianne Dijkstra

30/04 A Joemar Schelesky

 

Oppas

09/04 Nathalia, Paula, Sabrine, Tafny

14/04 Roberta, Rogéria, Caroline K., Heloisa

16/04 Stefanie, Lorayne, Mariana, Julia

23/04 Ana, Silvana, Karine, Elaine

30/04 Monica, Monik, Nadinny, Giovanna

 

Bloemen in de kerk

09/04   Helena Dijkinga

14/04    Elizabeth Greidanus

16/04   Leticia Voorsluys

23/04   Lydia Los

30/04   Wijk 2

 

Diensten van ouderlingen

 1ste (kerk) –

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) - Pleun Voorsluys 

4de (Ponta Grossa) - Geraldo Slob    

5de (Ontvangst) – Fritz Nolte

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30u. Vrijdag, 14/04, gesloten.

 

Agenda

Zondag           09/04

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Roberto Verburg

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Libório

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                            Bijbelstudie San Martin – Ev. Fernando

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Dienst in San Martin met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: kerk

Maandag        10/04

20 u                 Bijbelstudie 28+

Dinsdag          11/04

13.30 u            Catechisaties – 7de t/m 9de klas

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       12/04

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     13/04

19 u                 Gebedsgroep

19.30 u            Bijbelstudie Santa Cruz - Roberto Verschoor

Vrijdag            14/04

10 u                 Dienst Goede Vrijdag – Pr. Roberto

Zaterdag         15/04

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           16/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – 

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.