Boletim de 02 de Abril de 2017
Meeleven_2017_04_02 nº 1560

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1560

02 / 04 / 2017  

Nederlands

 

De hervorming door de vernieuwing van ons begrip

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom. 12:1-2)

Elke christen wordt dagelijks geroepen om een nieuw schepsel te zijn in Jezus Christus (2 Cor 5:17), om op een vernieuwde manier te leven in de aanwezigheid van de Heer. Maar opdat deze vernieuwing werkelijkheid zij in ons leven, is de vernieuwing van ons begrip fundamenteel. We moeten stoppen met denken, analyseren en de wereld te zien zoals de wereld zichzelf ziet. We moeten de wereld zien met de ogen van Christus.

Het begrip is van vitaal belang voor de mens als een rationeel wezen.  Het is het begrip dat het handelen van de mens leidt. Vandaar de grote behoefte om een door het woord van God vernieuwd begrip te hebben. Een belangrijke stap om een hernieuwd begrip te hebben, is dat we bereid zijn om onszelf te presenteren als een levend offer aan God. We kunnen nooit overeenkomen met dezelfde maat als de liefde die Christus ons liet zien, Hij die, God zijnde, mens geworden is om voor ons te sterven. Maar we moeten, in ieder geval, ons leven geven en wijden aan Hem.

Een andere stap naar een vernieuwd begrip is, niet gelijkvormig aan deze wereld te worden, want de wereld en het koninkrijk van God hebben tegengestelde overheden, dat wil zeggen, terwijl het koninkrijk van God geleid wordt door Christus, ligt de wereld "in den boze". Zo mogen wij, kinderen van God, nooit overeenstemmen met de zienswijze van de wereld. Jezus zei dat we in de wereld, maar niet van de wereld zijn. (Johannes 17: 11-14).

Paulus laat ons duidelijk zien dat als we een vernieuwd leven hebben, dit alleen maar mogelijk is als we ook een, door het woord van God, vernieuwd begrip hebben, we zullen gaan denken en zien als Christus en niet zoals de wereld. Alleen dan kunnen we ook de wil van God, goed, acceptabel, en perfect voor ons leven, ervaren. (MAMP – Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

Met blijdschap groeten we de lezers van dit kerkblad en wensen alleen een gezegende zondag toe. Onze abraço ook aan onze gasten. De deuren van de kerk staan altijd open! Hartelijk welkom.

In de morgendienst gaat pr. Libório Kissmann voor. De tekst voor de preek is Ez 37.1-14. We delen mee dat, vanwege de Synodale stage, pr. Alexander Busch ons deze morgen bezoekt. Vanwege dit programma gaat pr. Roberto Verburg voor in Castrolanda.

In de Nederlandse avonddienst gaat pr. Roberto Verburg voor. Op dezelfde tijd is er Bijbelstudie in Elim, geleid door pr. Libório. De tekst is Marcus 10.46-52. 

 

Gebeden

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan de volgende broeders en zusters:

- de rouwende familie vanwege het overlijden van zr. Wiep Kooy;

- Marcos de Geus en Michael de Geus die een behandeling tegen kanker ondergaan;

- Rosa de Rooy, onder behandeling;

- Rosina Biersteker, onder behandeling;

- Arthur João Aardoom die aan zijn oog geopereerd is;

- Tiago de Geus die geopereerd is en thuis herstelt.

 

Indicaties

Vanwege de aftreding van Leendert Boer om gezondheidsredenen, vraagt de kerkenraad om indicaties voor de vacature van ouderling voor de Zending. Deze zondag is de laatste gelegenheid om de indicatie te doen. We vragen of u wilt bidden voor de aftredende broeder en voor het proces van indicatie en verkiezing.

 

Moeders die opvoeden

De volgende bijeenkomst zullen we praten over ‘meisjes opvoeden’. Moeders zijn grote meiden, en dus gaat het ook over ons moeders. We zijn gemaakt en geliefd door God. Laten we meer leren over ons ‘zijn’.  Het is op woensdag 5 april 2017, 7.30 tot 8.45 in Elim. Tot ziens.

 

Kom naar de Alpha Cursus!

Wij allen hebben vragen. Alpha is een reeks van interactieve bijeenkomsten die de fundamenten van het christelijk geloof vrij onderzoekt. Iedere bijeenkomst richt zich op een andere kwestie over het geloof en is bedoeld om de dialoog te stimuleren.

De bijeenkomsten beginnen deze zaterdag (08/04). We benadrukken dat Alpha wordt uitgevoerd rond de wereld en iedereen is welkom. Interesse? Spreek met of stuur een ‘whats’ naar pr. Roberto.

 

SHAWARMA AVOND

Zaterdag, 8 april, van 18 tot 22u in Elim, organiseren onze Syrische broeders een avond met een van hun traditionele snacks: de Shawarma. Het doel van de verkoop (shawarma + 1 glas frisdrank = R$ 20,00) is om te helpen met de reis van Elie, Halla en Riad, die proberen zich te herenigen met familieleden in Canada, om daar te gaan wonen.

We vragen de bijdrage van VELEN, opdat we samen, nogmaals, onze geest van eenheid en broederschap mogen tonen. De kaartjes zijn te koop bij verschillende van onze leden en ook bij Livraria Ler en The Idiom House.  We bedanken voor jullie bijdrage en deelname.

 

Bijbellezingen

02/04 M Charlotte Katsman

02/04 A Nelly Jacobi

09/04 M Kewin Harms

09/04 A Paula Zijlstra

14/04 M Maike Dijkstra

16/04 M Roselin de Best

16/04 A Antje Jacobi

23/04 M Minnie Boer

23/04 A Elizabeth Ramos

30/04 M Marianne Dijkstra

30/04 A Joemar Schelesky

 

Oppas

02/04 Sara, Rosemary, Nicole, Rafaela

09/04 Nathalia, Paula, Sabrine, Tafny

14/04 Roberta, Rogéria, Caroline K., Heloisa

16/04 Stefanie, Lorayne, Mariana, Julia

23/04 Ana, Silvana, Karine, Elaine

30/04 Monica, Monik, Nadinny, Giovanna

 

Bloemen in de kerk

02/04   Olivina Struiving

09/04   Helena Dijkinga

14/04 Elizabeth Greidanus

16/04   Leticia Voorsluys

23/04   Lydia Los

30/04   Mari Joslin Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) -  Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) - Fritz Nolte  

5de (Ontvangst) –  Paulo Los  

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m donderdag van 13.30 tot 16.30u. Vrijdag, 07/04, open van 8 tot 11u.

 

Agenda

Zondag           02/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio

10 u                 Bijbelstudie San Martin - Ev. Fernando

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Ev. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando   

                        Collecte: Kerk

Maandag        03/04

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          04/04

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       05/04

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los – Leen en Denise

Donderdag     06/04

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         08/04

18 u                 Shawarma avond

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

20 u                 Alpha Cursus

Zondag           09/04

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Roberto Verburg

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Roberto Verburg

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.