Boletim de 26 de Março de 2017
Meeleven_2017_03_26 nº 1559

Meeleven

Kerkblad nr. 1559

26 / 03 / 2017  

Nederlands

 

 

Reinheid:  van binnen of van buiten?

De joden vonden het handhaven van de traditie (handen meerdere malen wassen voor het eten, alzo ook de glazen, kruiken, metalen vazen en zelfs de bedden) heel belangrijk. Dit werd alles gedaan volgens de cerimoniele wetten, om  tegenover God en de mensen rein te zijn.

Als de graad van reinheid zich zou beperken tot het wassen van de buitenkant, zouden wij, mensen van nu, veel reiner zijn dan zij. Want wij hebben middelen ter beschikking die speciaal daarvoor zijn – het bad.

Echter, onze Heer Jezus Christus, in gesprek met Zijn discipelen, vestigt de aandacht op een tegengestelde richting van reinheid dan welke men toen in acht nam. En dat geldt ook nog voor vandaag.

Hij sprak tot de menigte: “Hoort allen naar Mij en verstaat wél: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.”

Toen Hij alleen was met Zijn discipelen zei Hij ook: “Zijt ook gij zo onbevattelijk? begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat?”

En verder: “Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.” Marcus 7:14-23

Jezus laat ons zien dat we moeten opletten wat de mond uitgaat, want de mond spreekt datgene wat in het hart is. Maar zegt ons niet, hoe die “dingen” in het hart komen, om er later weer uit te komen.

Veel mensen getuigen dat, met Christus, in het hart kijken niet moeilijk en pijnlijk is. Want Hij ziet en verwijdert het gif dat besmet en doodt.

Ieder die oprecht in zijn hart kijkt, zal daar zijn eigen onreinheid zien die anderen kan besmetten en vergiftigen.

Dat God ons de moed mag geven om naar binnen te kijken en niet alleen naar de buitenkant zoals de joden deden.                                          Fernando Mavundza

 

Met het oog op de kerk

We groeten de lezers van dit kerkblad en allen die aan de diensten van deze ZENDINGSZONDAG deelnemen. Dit is een programma van de synode. Het doel van deze zondag is de kerk uit te dagen om na te denken over het belang en de noodzaak van de ZENDING. Er is vandaag kanselruil. Wij ontvangen  Pr. Josemar Bonho van de IER van Itararé en Pr. Libório zal de dienst in de IER van Itararé leiden. De tekst voor de preek is Marcus 10.46-52. We zouden het op prijs stellen als een ieder zich bezint over de vraag van Jezus in vers 51: “Wat wilt gij, dat ik u doen zal?”. In alle IER kerken zal het zelfde thema behandeld worden. De verwachting is dat op deze zondag ieder royaal en vrijwillig wil bijdragen aan de zending.

De avonddienst wordt verzorgd door de leden van wijk 1 en Pr. Libório zal preken. We worden uitgenodigd om na te denken over de “Lijdenstijd”. Namens de kerkenraad wensen we U een gezegende zondag.

 

Kerkhof

De kerkhofcomissie deelt mee dat er een aantal graven gemaakt worden op het oude gedeelte van het kerkhof. Indien iemand interesse heeft om daar een graf te reserveren kan men terecht bij de comissie . Telefoon: 3231-1890 of 3231-1160

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 31/03, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in april. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roberto, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Wilfred de Boer of Wilant van den Boogaard.

 

Verjaardagen in april

15-04-1952         Augusto Duboc

16-04-1944         Henrika Harms

17-04-1945         Cleri Boot

18-04-1943         Arthur Los

19-04-1948         Paulina Buist

24-04-1942         Gertrud Vriesman

25-04-1951         Helena Kuipers

Hartelijk gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

26/03 M Bauke Dijkstra

02/04 M Charlotte Katsman

02/04 A Nelly Jacobi

09/04 M Kewin Harms

09/04 A Paula Zijlstra

 

Oppas

26/03 Laura, Minie, Nadja, Renata S.

02/04 Sara, Rosemary, Nicole, Rafaela

09/04 Nathalia, Paula, Sabrine, Tafny

 

Bloemen in de kerk

26/03    Wijk 1

02/04    Olivina Struiving

09/04    Helena Dijkinga

14/04 Elizabeth Greidanus

16/04    Leticia Voorsluys

23/04    Lydia Los

30/04    Mari Joslin Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) - Fritz Nolte

4de (Ponta Grossa) - Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30u. Maandag en dinsdag gesloten.

 

Agenda

Zondag                26/03

10 u                       Port. Dienst – Pr. Josemar Bonho

10 u                       Zondagsschool

10 u                       Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

10 u                       Bijbelstudie San Martin - Ev. Fernando

19.30 u                 Port. Dienst met medewerking van wijk 1 – Pr. Libório Kissmann

19.30 u                 Dienst in San Martin – Ev. Fernando

                               Collecte: Zending

Maandag           27/03

19.30 u                 Vergadering kerkenraad

Dinsdag               28/03

13.30 u                 Catechisaties – 7de t/m 9de klas

Woensdag         29/03

20 u                       Koor Excelsior

Donderdag        30/03

15 u                       Jong van Hart

19 u                       Gebedsbijeenkomst

Vrijdag                31/03

08 u                       Agenda Kerkenraad

Zaterdag             01/04

19 u                       Catechisaties

20u                        Belijdeniscatechisatie

Zondag                               02/04

10 u                       Port. Dienst – Pr. Libório Kissman

19.30 u                 Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u                 Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                               Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.