Boletim de 19 de Março de 2017
Meeleven_2017_03_19 nº 1558

Meeleven

Kerkblad nr. 1558

19 / 03 / 2017  

Nederlands

 

De dodencel

De “dodencel” is een term die verwijst naar de afdeling van de gevangenis waar de ter dood veroordeelden worden ondergebracht. Nadat de verdachte veroordeeld is, verblijft hij in de dodencel gedurende de beroepsprocedure – als de veroordeelde in beroep wil gaan – of tot de dag van de executie.

De 40 dagen tot Goede vrijdag lijken de “dodencel” te vertegenwoordigen gedurende Jezus’ weg naar Jeruzalem. Ook al is Hij onschuldig, Hij gaat de weg, want Hij weet dat Hij U en mij vervangt, wij die veroordeeld zijn om onze zonden. “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.” Jesaja 53.6

Hij wil ook niet in beroep gaan (een nieuw proces claimen), want Hij weet dat de hele mensheid schuldig is. Hij gaat, nederig en stil, de weg van het kruis zoals Jesaja profeteerde: “Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open”. Jesaja 53.7

Jezus, wetende alles wat met Hem zou gebeuren, ging uit en vroeg: “Wie zoekt gij?” Joh. 18:4 Jezus was geen hulpeloos slachtoffer, uitgeleverd door de kus van Judas. Jezus had de regie in handen. Hij liet zich gevangennemen, berechten, veroordelen en kruisigen.  Hij had dit alles elk moment kunnen stopzetten. Maar, door Zijn liefde tot de Vader en tot ons allemaal, verhinderde Hij de gebeurtenissen niet, tot onze redding was voltooid. Toen de machten van de duisternis hem aanvielen heeft Hij Zijn liefde voor ons getoond. Op dezelfde manier heeft Hij ons nog steeds lief.

De 40 dagen tijd is er, opdat wij herinneren wat Christus in onze plaats heeft doorstaan. Vergeet echter niet dat “om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen”. Jesaja 53.11

 

Met het oog op de kerk

Door middel van “Meeleven” onze hartelijke groeten aan allen! We verwelkomen onze gasten en bevestigen dat de deuren van de kerk altijd open zijn voor ieder.

De morgendienst wordt geleid door Ds. Roberto Verburg. De teksten voor de preek zij: Exodus 17.1-7 en Johannes 4.1-26; 39-42.

In de Nederlandse avonddienst zal Ds Robert ook voorgaan. De teksten voor de verkondiging zijn Genesis 3.8-15 en Openbaring 12. Tijdens deze avonddienst zal er bijbelstudie in het Portugees gehouden worden in Elim. Deze bijbelstudie zal geleid worden door broeder Leonardo Voorsluys. We vragen de Heer om een zegen over de diensten en over het werk in de kerken.

In onze gebeden denken we aan de volgende broeders:

- Tiago de Geus, die afgelopen week geopereerd is;

- We danken voor de chirurgische ingreep bij Willem Dijkinga die goed verlopen is en bidden om zijn herstel;

- Wiep Kooy de weer terug mocht gaan naar de Lar.

 

Zendingszondag

Het departament van de zending van de sinode wil de gemeenten laten nadenken over de zending van God. Op 26 maart is er daarom de zendingszondag.

Op die zondag er er kanselruil. Wij, in Carambeí, ontvangen dominee Josemar Bonho uit Itararé. De tekst van de preek zal zijn uit Markus 10: 46-52. Het thema zal zijn: Wat wil jij dat ik zal doen? Dit thema zal in alle kerken gepredikt worden. Hiermee bevorderen we niet alleen het preken van het evangelie, maar ook brengen we andere uitdagingen die de zending ons biedt onder de aandacht. De blinde wilde ZIEN. En Jezus deed wat hij vroeg. Welke andere mogelijkheden en wegen zijn er voor de kerk behalve geld geven? Zijn er andere mogelijkheden? We hebben hier een akker met uitnodigingen, oplossingen en uitdagingen. We bidden dat God ons verlicht in onze vieringen.

De hoop is, dat op die zondag, iedereen van de IERB vrijwillig en royaal financieel bijdraagt voor de zending. Denk er in liefde over na.

 

Inwijdingsdienst Kerkgebouw

Beste broeders en zusters, 25 jaar geleden dienden wij een kleine gemeenschap in Novo Hamburgo, RS. In die tijd werden alle kerkelijke activiteiten ondergebracht in één zaal, zoals het was in San Martin vóór de bouw van de kerkzaal.

Maar er was veel inspanning, gebeden en de droom om een kerk te bouwen.

Nu, blij en dankbaar aan God, heeft de gemeente daar de bouw van de kerk voltooid en hebben ze ons uitgenodigd voor de inwijdingsdienst en om daar te preken. Wij hebben deze uitnodiging aangenomen en zullen daar zijn op deze zondag (19/03).

We wensen allen een gezegende dienst hier in Carambeí en verwachten dat ook daar.

Tot begin van de week, als we weer terug zullen zijn.

Pr. Libório en gezin

 

Kom naar de Alpha Cursus!

Allen hebben we vragen. Alpha is een opeenvolging van interactieve bijeenkomsten die de basis van het christelijk geloof onderzoeken. Elke bijeenkomst richt zich op een ander aspect van het geloof en is bedoeld om het gesprek aan te moedigen.

Alpha wordt wereldwijd gehouden en ieder is welkom.

Interesse? Spreek of app met Ds. Roberto

 

Overplaatsing

SUZANE CARINE BIERSTEKER is teruggekomen met attestatie vanuit de Igreja Presbiteriana do Brasil – jardim Carvalho naar de IER Carambeí – Colônia. Wees welkom, we wensen je Gods zegen toe in ons midden.

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Buitengewone Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.15u in de school.

 

 

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.30u in de school.

 

Bijbellezingen

19/03 M Ellen Dijkinga

19/03 A Netty van Westering

26/03 M Bauke Dijkstra

 

Oppas

19/03 Franscielly, Jaqueline, Miriam, Elisa

26/03 Laura, Minie, Nadja, Renata S.

 

Bloemen in de kerk

19/03    Hilly Greidanus

26/03    Wijk 1

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob 

2de (Bijbelstudie) – Fritz Nolte

3de (San Martin) - Paulo Los

4de (Ponta Grossa) - Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) – Margaret Dijkinga

 

Kantoor van de kerk

Van 8 t/m 28 maart is het kantoor gesloten vanwege vakantie van Roselin.

 

 

Agenda

Zondag                19/03

10 u                       Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

10 u                       Zondagsschool

10 u                       Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                       Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza

19.30 u                 Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u                 Port. Bijbelstudie – Leen Voorsluys

19.30 u                 Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza 

                               Collecte: kerk

Maandag           20/03

19.15 u                 BLV van de Escola Evangélica

19.30 u                 ALV van de Escola Evangélica

Dinsdag               21/03

13.30 u                 Catechisaties – 7de t/m 9de klas

19.30 u                 Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u                 Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag         22/03

15 u                       Vrouwenvereniging Dorcas

Donderdag        23/03

19 u                       Gebedsbijeenkomst

20 u                       Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag             25/03

19 u                       Catechisatie

20 u                       Belijdeniscatechisatie

Zondag                               26/03

10 u                       Port. Dienst – Pr. Josemar Bonho

19.30 u                 Port. Dienst met medewerking van wijk 1 –

Pr. Libório Kissmann

                               Collecte: Zending

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg -tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com

 

 

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.