Boletim de 12 de Março de 2017
Meeleven_2017_03_12 nº 1557

Meeleven

Kerkblad nr. 1557

12 / 03 / 2017 

Nederlands

 

“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” Jesaja 53:5

 

Het lijden van Christus

Ziekte, pijn, lijden en dood! Dat zijn moeilijke dingen voor ons. Dingen die we willen vermijden, vergeten, en als het even kan zo lang mogelijk willen uitstellen. Maar, waarom hebben we hier zo veel moeite mee? Waarvoor zijn we op de vlucht wanneer we deze harde werkelijkheden in ons leven negeren? Zou ons gedrag onze spiritualiteit dusdanig beïnvloeden dat we deze periode van de lijdensweken van Christus alleen maar zien als zwaar of erg moeilijk?

Gelukkig worden we in deze weken, die vooraf gaan aan de viering van Pasen, “gedwongen” op een juiste manier te kijken naar en te denken over deze weg die Christus ging tot aan zijn Kruisdood. Een weg van lijden en van overgave. We worden zo gedwongen in te zien dat Christus dit helse lijden niet uit de weg ging. In plaats daarvan heeft Hij zich vrijwillig overgegeven om te sterven voor onze zonden om ons zo het eeuwige leven te geven. Op deze manier worden we gedwongen na te denken over het lijden van Christus die, geleid door de liefde voor God en de liefde voor alle mensen, zich gegeven heeft om op een dergelijke pijnlijke en vernederende manier aan het kruis te sterven.

In het verleden hebben velen de moed opgebracht om zich te laten leiden en corrigeren door Gods woord, dat het hele traject van Christus tot het Kruis verhaalt. Een daarvan was Ernst C. Homburg. Auteur van diverse gezangen zoals bijvoorbeeld Gezang 182:

Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

 om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

Alhoewel Ernst Homburg een domineeszoon was, heeft hij de rijkdom van het evangelie van Christus pas leren kennen toen hij ziek werd. Het verhaal vertelt dat hij een ernstig huidprobleem had. Zijn vrouw leed ook, ze had nierproblemen. Dit lijden deed hem op zoek gaan naar God. Hij heeft Hem juist in de persoon van Christus gevonden, Die weet wat lijden is en Die in het lijden voor ons – ja, voor allen die werkelijk in Hem geloven – de overwinning behaald heeft over ziekte, pijn, het lijden en de dood.

De christelijke dichter, in het zicht van deze grootse verlossingsrealiteit, prees: Ik dank U duizend, duizend keer, o Heer, uit de grond van mijn hart. En wij, wat doen wij?                                                                                         RCV

 

Met het oog op de kerk

Geachte lezers van dit kerkblad. Volgens de liturgische kalender is dit de tweede lijdenszondag. We bereiden ons voor op Pasen, wanneer we het verlossende werk van Christus herdenken.

In de ochtenddienst zal de heilige doop bediend worden aan MATEUS ARI BOER, zoon van Marcel en Renata Boer. Pr. Roberto zal deze dienst leiden en de tekst voor de preek staat in Genesis 11.27-12.9 en Hebreeën 11.8-10.

In de avonddienst zal evangelist Fernando voorgaan. De tekst voor de verkondiging is Johannes 3.1-17.

In onze gebeden willen we denken aan:

- zuster Annemaria Dijkinga Rebonato die een knieoperatie heeft ondergaan, ze is herstellende;

- de broeders die ziek zijn, een behandeling ondergaan of die herstellende zijn;

- broeder Willem Dijkinga die deze week een medische ingreep moet ondergaan.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat AUKE DIJKSTRA NETO en NATHALIA GREIDANUS de bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 18 maart 2017 om 19u. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk samen.

 

Kom naar de Alphacursus

Allemaal hebben we vragen. Alpha is een aantal interactieve bijeenkomsten die vrijelijk de fundamenten van het christelijke geloof verkennen. Elke bijeenkomst richt zich op een bepaalde geloofskwestie en moedigt de dialoog aan. Alphacursussen worden over de hele wereld gegeven. Iedereen is welkom. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met pr. Roberto.

 

Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze nodigen we de leden van de IER’s (Nova Holanda en Colônia) uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13/03/2017 om 19:00u in  Elim

 

De ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13 maart 2017 om 20 u in Lar Aurora.

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Buitengewone Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.15u in de school. 

De volgende agenda zal besproken worden:

1.Opening

2.Verandering van opstelling van Art. 25, paragraaf VII van de Statuten

3. Sluiting.

Carambeí, 03 maart 2017

Associação Escola Evangélica de Carambeí

 

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.30u in de school.

De volgende agenda zal besproken worden:

1.Opening

2.Lezing van de oproep

3.Verslag Bestuur

4.Financieel verslag 2016

5.Verslag Fiscale Commissie

6.Begroting 2017

7.Verkiezing van bestuursleden

8.Verkiezing Fiscale Commissie

9.Rondvraag

10. Lezing van de notulen

11. Sluiting

Carambeí, 03 maart 2017

Associação Escola Evangélica de Carambeí

 

Bijbellezingen

12/03 M Marianne Dijkstra

12/03 A Joemar Schelesky

19/03 M Ellen Dijkinga

19/03 A Netty van Westering

26/03 M Bauke Dijkstra

 

Oppas

12/03 Diona, Dorothea, Marianne, Alessandra

19/03 Franscielly, Jaqueline, Miriam, Elisa

26/03 Laura, Minie, Nadja, Renata S.

 

Bloemen in de kerk

12/03    Adelaide Voorsluys       

19/03    Hilly Greidanus

26/03    Wijk 1

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Fritz Nolte

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) -  Reinder Jacobi   

4de (Ponta Grossa) - Margaret Dijkinga

5de (Ontvangst) – Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Het kantoor is gesloten van 8 t/m 28 maart vanwege vakantie van Roselin.

 

Agenda

Zondag                               12/03

10 u                       Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

10 u                       Zondagsschool

10 u                       Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

19.30 u                 Port. Dienst – Ev. Fernando Mavundza

19.30 u                 Dienst in San Martin – Pr. Roberto Verburg

                               Collecte: kerk

Maandag           13/03

19.30 u                 ALV AASEC

20 u                       ALV Jardim Aurora

Dinsdag               14/03

13.30 u                 Catechisaties – 7de t/m 9de klas

Donderdag        16/03

18.30 u                 Gebed voor de Zending

19 u                       Gebedsgroep

20 u                       Bijbelstudie 28+

Vrijdag                17/03

20 u                       Bijbelstudie jonge echtparen

Zaterdag             18/03

19 u                       Huwelijksdienst

Zondag                19/03

10 u                       Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u                 Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u                 Port. Bijbelstudie – Leonardo Voorsluys

                               Collecte: Kerk

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.