Boletim de 05 de Março de 2017
Meeleven_2017_03_05 nº 1556

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1556

05 / 03 / 2017  

Nederlands

 

Lijdenstijd

Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wien is de arm des HEREN geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wien men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. (jesaja 53:1-3)

Vandaag is het de eerste zondag van de lijdenstijd. Het is een tijd om na te denken over het offer van Christus en zijn relatie en belang met en voor ons leven.

“Een scene die me vaak schokt zijn de uitgehongerde kinderen uit Sudan of Ethiopië. Vel over been, opengesperde ogen en zonder uitdrukking, vliegen op de lichamen zonder leven, kracht of wil. Meestal verander ik gauw naar een ander kanaal op TV of sla de bladzijde van het tijdschrift om. Het deprimeert me, het geeft me een erg onbehaaglijk gevoel.

Het kruis maakte van Christus een verworpen mens. De pijn en het lijden veroorzaken verwaarlozing en verachting. De ziekenhuizen liggen vol met eenzame zieken, hoe ernstiger de ziekte, hoe groter de eenzaamheid. Er is niets moois aan het kruis, niets dat ons behaagt, dat onze blik of bewondering opwekt. We zouden er vast met een boog omheen lopen als het kruis op onze weg naar huis zou staan, zoals we een bedelaar met open wonden ontwijken.

Alleen als we onze eigen wonden zien en erkennen dat zij het zijn die het lichaam van Jezus misvormen, omarmen we Hem en, door het geloof, ontvangen we Hem als de gewonde van God die ons geneest van onze ziektes. Hoe reageer jij tegenover de pijn, het lijden en de ongerechtigheid?” (Ricardo Barbosa de Sousa)

 

Met het oog op de kerk

We groeten alle deelnemers aan onze diensten deze zondag en de lezers van deze editie van Meeleven. Allen zijn van harte welkom in de diensten en andere activiteiten van de Kerk!

In de morgendienst gaat Pr. Libório voor. Hij zal spreken over het thema “De strijd van de eeuw” en de tekst is Mattheus 4, 1 a 11. In de Nederlandse dienst in Lar Aurora gaat pr. Roberto voor.

In se avonddienst gaat pr. Roberto voor, de basistekst voor de preek is 1Co 15.1-11.

In onze gebeden denken we aan:

- Rosina Biersteker die opnieuw geopereerd moest worden en nu herstelt in het ziekenhuis;

- Marcos de Geus en Rosa de Rooy onder behandeling.

 

Doop

Op 12 maart in de morgendienst zal D>V> de heilige Doop bediend worden aan MATEUS ARI BOER, zoon van Marcel en Renata Boer. God zegene dit gezin.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat AUKE DIJKSTRA NETO en NATHALIA GREIDANUS de bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 18 maart 2017 om 19u. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk samen.

 

Vrouwenverenigingen Dorcas, Clara Luz en Ora et Labora

A.s. dinsdag, 07/03, om 19.30u in Elim, willen we samen beginnen met onze vergaderingen in 2017. Allen van harte welkom!

 

Opvoedende moeders

Hoi moeders. We gaan dit jaar door met de groep moeders. Delen en ervaren dat opvoeden belangrijk en leuk is! We nodigen de moeders uit voor woensdag 8 maart van 7.15 tot 8.45u in Elim. Hartelijk welkom. Het thema is: jongens opvoeden deel 3.

 

Uitstapje 60+

Dit jaar gaan de 60+sers naar Avaré, van 28 t/m 31 maart. De kosten zijn R$ 745,00 per persoon plus de kosten van de bus. Inschrijvingen tot 6 maart bij Marijke Los - 3231.5184 of Corrie de Geus – 3231.1172.

 

Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze nodigen we de leden van de IER’s (Nova Holanda en Colônia) uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13/03/2017 om 19:00u in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1- Opening

2- Lezing van de notulen van 2016

3- Verslag bestuur

4- Financieel verslag

5- Verslag Fiscale Commissie

6- Verslag activiteiten 2016 en begroting 2017

7- Verkiezing Bestuur en Fiscale Commissie

8 – Verkiezing voor de Commissies Creche Betel en Esco-lar

9 - Rondvraag

10– Lezing en goedkeuring notulen

11- Sluiting

Richard Franke Dijkstra - voorzitter

 

De ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13 maart 2017 om 20 u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:

1 – Opening

2 – Notulen van de ALV van 2016

3 – Verslag van de voorzitter

4 – Financieel verslag 2016

5 – Verslag Fiscale Commissie

6 – Begroting 2017

7 – Verkiezing Fiscale Commissie

8 – Voorstel verandering toelating van leden 

9 - Rondvraag

10 – Sluiting                            Adrianus Boer - Voorzitter

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Buitengewone Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.15u in de school. 

De volgende agenda zal besproken worden:

1.Opening

2.Verandering van opstelling van Art. 25, paragraaf VII van de Statuten

3. Sluiting.

Carambeí, 03 maart 2017

Associação Escola Evangélica de Carambeí

 

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2017 (maandag), om 19.30u in de school.

De volgende agenda zal besproken worden:

1.Opening

2.Lezing van de oproep

3.Verslag Bestuur

4.Financieel verslag 2016

5.Verslag Fiscale Commissie

6.Begroting 2017

7.Verkiezing van bestuursleden

8.Verkiezing Fiscale Commissie

9.Rondvraag

10. Lezing van de notulen

11. Sluiting

Carambeí, 03 maart 2017

Associação Escola Evangélica de Carambeí

 

Uitnodiging AASEC

We nodigen allen uit voor de 1ª Costela de Chão, op 12 maart, zondag, bij de SERP, waarvan Creche Betel en Esco-Lar ook begunstigd zullen zijn. Kaartjes te koop bij de Commissies van de AASEC en bij Creche Betel.

 

Bijbellezingen

05/03 M Minnie Boer

05/03 A Tobias Katsman

12/03 M Marianne Dijkstra

12/03 A Joemar Schelesky

19/03 M Ellen Dijkinga

19/03 A Netty van Westering

26/03 M Bauke Dijkstra

 

Oppas

05/03 Beatriz, Caroline V., Camila, Carina

12/03 Diona, Dorothea, Marianne, Alessandra

19/03 Franscielly, Jaqueline, Miriam, Elisa

26/03 Laura, Minie, Nadja, Renata S.

 

Bloemen in de kerk

05/03 Els Bosmuller

12/03   Adelaide Voorsluys  

19/03   Hilly Greidanus

26/03   Wijk 1

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Paulo Los 

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi  

3de (San Martin) – Margaret Dijkinga

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) – Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag en dinsdag van 13.30 tot 16.30u. Van 8 t/m 28 maart is het kantoor gesloten vanwege vakantie van Roselin.

 

Agenda

Zondag           05/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Roberto

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

10 u                 Bijbelstudie San Martin - Ev. Fernando

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Ankie van der Meer

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório    

                        Collecte: Kerk

Maandag        06/03

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          07/03

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Gezamenlijke vrouwenverenigingen

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       08/03

7.15 u              Opvoedende moeders

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     09/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

19.30 u            Bijbelstudie Santa Cruz – Gerie en Marijke

Zaterdag         11/03

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           12/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja -tel - 3231.1256

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com

 

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.